Datum: 26-11-2022 - 19:32
Black Friday acties en aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

19
mrt
'20
Maatregelen afvalinzameling Meerlanden rondom Coronavirus in Noordwijkerhout.
Geschreven door Meerlanden
Foto's Redactie BON

Maatregelen afvalinzameling Meerlanden rondom coronavirus.

Meerlanden werkt er hard aan om al haar dienstverlening op een verantwoorde wijze te blijven uitvoeren, gezien afvalinzameling tot de cruciale sectoren behoort, die onverhinderd doorgaan bij de uitbraak van het Coronavirus. Uiteraard heeft Meerlanden maatregelen genomen in verband met de gezondheid van de eigen medewerkers en de bewoners. “We doen een beroep op iedereen om rekening te houden met de maatregelen rondom het Coronavirus...

zodat ook de afvalinzameling aan huis en bij bedrijven zo goed mogelijk kan worden voortgezet. ” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden.

Belangrijke punten:
• Op andere tijdstippen aanwezig in de wijk
• Geparkeerde auto’s en spelende kinderen leveren onveilige situaties op
• Medewerkers lunchen in de wijk
• Extra druk op milieustraten, langere wachttijden

Afvalinzameling in de wijken
Aangezien veel mensen thuiswerken en de scholen dicht zijn komt er meer afval vrij bij huishoudens dan in een normale werkweek. Meerlanden zet zich in om dit extra afval in te zamelen. Maar we houden als organisatie ook rekening met het Coronavirus en de mogelijk risico’s voor onze medewerkers en u als bewoner. Hierdoor kan de dienstverlening de komende periode langer duren waardoor wij op een later tijdstip in uw wijk zijn dan, dat u gewend bent.

Veiligheid
Dat er meer mensen thuis zijn, zien onze medewerkers ook op straat. Hoewel er minder verkeer is, is het momenteel drukker dan normaal in de woonwijken. Er staan meer auto’s langs de weg geparkeerd en er zijn veel kinderen op straat. Foutief of dubbel geparkeerde auto’s zorgen voor onveilige situaties. Dit vraagt extra alertheid van onze chauffeurs. Wij verzoeken u hier als bewoner alert op te zijn en uw kinderen erop te attenderen dat onze werkzaamheden plaatsvinden.

Lunch in de wijk
Meerlanden heeft diverse preventieve maatregelen genomen, waaronder het beperken van fysiek contact tussen onze medewerkers maar ook in het contact met bewoners en klanten. Uit voorzorg zijn onze kantines en ontmoetingsplekken op locaties gesloten. Medewerkers van de inzameling, reiniging en beheer openbare ruimte activiteiten lunchen de komende periode op de locatie waar ze op dat moment werkzaam zijn. Ook in woonwijken. Hierdoor kunt u stilstaande voertuigen signaleren, uiteraard op een veilige locatie.

Milieustraten
Al onze milieustraten zijn momenteel volgens normale openingstijden open. We zien op dit moment ook extra toeloop op onze milieustraten. We hebben de komende tijd onze collega’s nog harder nodig dan normaal. Daarom vragen we iedereen vriendelijk om een afweging te maken of een rit naar een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het op een later moment kan. Indien het noodzakelijk is dan verzoeken wij u graag alleen met volle vrachten te komen en rekening te houden met extra wachttijden. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden.

KCA-inzameling op locatie tijdelijk gestopt
De inzameling van klein chemisch afval (KCA) op locatie in de gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal en Noordwijk (dorpen Noordwijkerhout en De Zilk) is tijdelijk stopgezet. Wij verzoeken bewoners KCA langer te bewaren of – als dat niet lukt – naar de milieustraat te brengen. Voor Noordwijkerhout en De Zilk geldt dat de KCA-wagen tijdelijk verplaatst is naar de milieustraat op de 1e en 3e zaterdag van de maand.

Updates
Met de nodige flexibiliteit zetten wij ons in om op een verantwoorde wijze onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Het belangrijkste is en blijft u en onze gezondheid! Houd onze pagina www.meerlanden.nl/coronavirus en sociale kanalen in de gaten voor updates.