Datum: 02-07-2020 - 11:44
20
mrt
'20
Afsluiting bridgeseizoen 'Gezelligheid Troef' met een mooie gift voor Kika in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bridgeclub Gezelligheid Troef

Afsluiting bridgeseizoen 'Gezelligheid Troef' met een mooie gift voor Kika.

Het winterbridge bij Henk Heemskerk (foto) in het clubhuis van de duivenvereniging zou op donderdag 19 maart worden beëindigd met een slotdrive. Helaas, zoals het hele sociale leven wijd verspreid stil is komen te liggen door het Coronavirus, ontkomen de bridgers bij “Gezelligheid Troef” ook niet aan de voorzorgsmaatregelen. Dus geen slotdrive dit jaar. Jammer want het was weer een heel gezellig seizoen al werd dat zwaar overschaduwd door...

het plotseling overlijden van Willem Geerlings. Daar was een ieder zeer door geschokt. Willem die al zoveel jaar op donderdagmiddag de innerlijke mens verzorgde. Naast deze activiteit deed Willem trouwens bijzonder veel vrijwilligerswerk in het dorp. Dat was wel te merken aan de bomvolle Jozefkerk bij zijn uitvaart. Henk verliest daarbij niet alleen zijn trouwe hulp maar vooral een hechte vriend. Fijn dat Bente (de kleindochter van Henk) de laatste maanden de taak van Willem overnam. Bente bedankt!

Ook Willem van der Holst weer bedankt voor het helpen bij het tellen van de scores na afloop van het bridgen. En ook dit jaar werd er weer flink gedoneerd in de KiKa pot. De pot raakt daarbij niet alleen gevuld door bridgers die bij verkeerd schrijven een boete van 1 euro moeten betalen (evenals de tegenstander die niet goed heeft gecontroleerd), maar ook door bridgers die gewoon af en toe een bijdrage in de KiKa pot stoppen. Uit deze pot komt toch steeds een heel bedrag. Dit jaar was dat maar liefst € 464,50 !!

Omdat de slotdrive geannuleerd is, kon de opbrengst van de KiKa pot niet aan de deelnemers worden getoond. Maar als de periode voorbij is, waarin onderlinge contacten als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk moeten worden vermeden, zal de overhandiging bij Henk thuis plaatsvinden in aanwezigheid van een aantal trouwe bridgers van “Gezelligheid Troef”. Daarbij vindt ook de overhandiging plaats van het cadeautje van de bridgers aan Henk en Bente voor hun inzet . En Willem van der Holst wordt daarbij natuurlijk niet vergeten.

Henk denkt alweer na over het volgend seizoen. Daar komt bericht van op “Blik Op Noordwijkerhout”. Dus houdt dat goed in de gaten. Allen een goed voorjaar en een mooie zomer gewenst en blijf gezond !

Namens de bridgers bij Gezelligheid Troef.
Ton van Bruchem