Datum: 08-08-2020 - 07:20
17
mrt
'20
Huisartsen en ziekenhuizen vragen aan bedrijven om mondkapjes beschikbaar te stellen voor de gezondheidszorg.
Geschreven door Huisartsenpraktijk Dijkzicht

Bedrijven wordt gevraagd om mondkapjes beschikbaar te stellen voor de gezondheidszorg. (inzameladres in Noordwijkerhout)

Huisartsen en ziekenhuizen vragen aan ondernemers/ bedrijven in deze regio die voor hun werk mondkapjes gebruiken, om een deel hiervan beschikbaar te stellen voor de gezondheidszorg in verband met de coronacrisis. Zoals u wellicht wel uit de media begrepen heeft, hebben de huisartsen in de hele regio een tekort hieraan en ook de ziekenhuizen raken door hun voorraden heen...

De Huisartsenpost Voorhout heeft een corona-straat ingericht in het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp. Deze post wordt door huisartsen bemand: de praktijk is rustiger, maar men gaat extra diensten doen om mensen met luchtwegklachten te beoordelen. Dit gaat dan met volledige Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): mondkapje, handschoenen, beschermingsbril en schort (liefst met lange mouwen).

Met name mondkapjes vormen een probleem, die zijn er nauwelijks. In iets mindere mate geldt dit voor beschermingsbrillen. Tegelijk is een mondkapje het belangrijkste beschermingsmiddel tegen de overdacht van het virus. Het gaat dan om mondkapjes FFP 2 en 3. Maar FFP 1 beschermt ook al wat.

Ondernemers die mondkapjes gebruiken: schilders, autospuiters, autobedrijven, schoonmaakbedrijven etc. Ze kunnen ingeleverd worden bij huisartsenpraktijk Dijkzicht (Dijkzicht 2 in Noordwijkerhout), dan zorgen wij dat ze terechtkomen waar ze het hardste nodig zijn.

Als de ondernemers een vergoeding vragen hiervoor is daar natuurlijk over te praten. Er wordt voorgesteld dat we dan gegevens noteren van de gever en een passende vergoeding afspreken. Ondernemers kunnen bellen met 0252-376316. 

Huisartsenpraktijk Dijkzicht