Datum: 28-09-2023 - 00:48
14
mrt
'20
CDA-fractie stelt vervolgvragen aan het college over: Huisvesting statushouders in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

CDA-fractie stelt vervolgvragen aan het college van B&W over: Huisvesting statushouders.

Afgelopen week ontvingen wij als CDA-fractie de beantwoording vanuit het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Noordwijk, op onze vragen over huisvesting van statushouders in onze gemeente. Naar aanleiding hiervan hebben wij nog enkele aanvullende schriftelijke vervolgvragen voor het college....

Vragen CDA:
1. In uw beantwoording geeft u aan dat het aantal huurwoningen waar statushouders inzitten niet bijgehouden wordt door de woningbouwcoöperaties. Is er een mogelijkheid om deze getallen toch te achterhalen? Zo nee, waarom niet?

2. In uw beantwoording geeft u aan dat de gemeente hoe dan ook aan zijn taakstelling voor het plaatsen van statushouders zal moeten voldoen en dat de voorrangsregeling voor het huisvesten van statushouders in sociale huurwoningen daarom niet zal worden losgelaten. Het CDA begrijpt dat statushouders zullen moeten worden gehuisvest en onderschrijft dit ook. 

Tevens geeft u aan wel te willen zoeken naar alternatieve vormen van huisvesting van o.a. statushouders. Kan dat inhouden dat, wanneer er voldoende alternatieve plekken beschikbaar zijn, er wel zal worden gekeken naar het afschaffen van de voorrangsregels voor het huisvesten van statushouders bij de verdeling van sociale huurwoningen? Immers, er zijn dan alternatieven beschikbaar. Waarom wel of waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA, Theo Alkemade