Datum: 06-06-2023 - 08:36
06
mrt
'20
Project renovatie en hergebruik landschuurtjes (Bulbs & Breakfast) van start. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Project renovatie en hergebruik landschuurtjes (Bulbs & Breakfast) van start. (foto's)

Slapen aan de rand van de bollenvelden in een gerenoveerd landschuurtje. Met dat doel worden drie landschuurtjes (zie foto's) in de gemeenten Noordwijk (2x in Noordwijkerhout) en Teylingen (1x in Voorhout) opgeknapt. Als de vergunningen rond zijn, kunnen ze gebruikt worden als overnachtingsplek voor wandelaars, fietsers en toeristen. Het project draait om renovatie en hergebruik van drie landschuurtjes op het bollenland. De gebouwtjes...

die werden gebruikt om in te schuilen en te schaften, vertellen het verhaal van de landarbeid op het bollenland. Omdat ze tegenwoordig geen functie meer hebben voor het bollenbedrijf, verdwijnen ze in hoog tempo uit het landschap.

Onderdeel van het landschap
Volgens het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) staan er nu nog 35 landschuurtjes in de Bollenstreek. Sinds 2016 zijn er 8 ingestort of gesloopt. Omdat de landschuurtjes onderdeel zijn van het landschap van de Bollenstreek hebben Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en het CHG, samen met gemeenten in de Bollenstreek, een reddingsproject voor een aantal landschuurtjes opgezet.

Overnachten in landschuurtjes
Als de vergunningen rond zijn, worden dit jaar drie landschuurtjes gerenoveerd en geschikt gemaakt als eenvoudige overnachtingsmogelijkheid, zonder veel luxe. Onder het motto Bulbs & Breakfast kunnen ze dan een alternatieve recreatiemogelijkheid op het platteland bieden voor wandelaars, fietsers en toeristen. Het is de bedoeling de schuurtjes 25 jaar in stand te houden. Het omliggende bollenland mag er geen schade van ondervinden; de bollenteelt blijft voorop staan.

Voorbeeldfunctie
Eén landschuurtje staat aan de Rijnsburgerweg in Voorhout; de andere twee aan de Leeweg in Noordwijkerhout. De eigenaren van de drie landschuurtjes geven toestemming voor het gebruik van hun eigendom. Zij kunnen de landschuurtjes zelf exploiteren of hiervoor De Beukelaar Groep inschakelen.

De heer van den Berg, eigenaar van het landschuurtje bij de Leeweg no. 19, gaf op de persbijeenkomst aan graag mee te werken aan het project. Het schuurtje in zijn huidige hoedanigheid voldoet niet meer om het als bollenbedrijf nog bedrijfsmatig te kunnen gebruiken. Een grotere schuur plaatsen mocht van de gemeente niet en de eigenaar kwam toen met de GOM in gesprek en die vertelde van het project.

De heer van den Berg ziet het project Bulbs & Breakfast als een mooie toegevoegde waarde voor zijn bloembollenbedrijf, hij kan genieten van de toeristen die op hun beurt weer enorm genieten van zijn bloeiende bloembollenvelden. Maar ook wil hij graag meewerken om de bloembollensector in een positief daglicht  te zetten en (door o.a. foto's wereldwijd) reclame te maken voor de belangrijkste en mooiste sector in de Bollenstreek.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) bewaakt de cultuurhistorische waarde van het bollenerfgoed. Het project dient als voorbeeld voor andere eigenaren, zodat die hun landschuurtjes niet meer afbreken, maar nadenken over andere mogelijkheden.

Uitvoeringsovereenkomst
Op 6 maart werd hiervoor een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst getekend tussen GOM, het gemeentelijk Cluster Duin- en Bollenstreek-gemeente en de gemeenten Noordwijk en Teylingen. In die overeenkomst regelen de betrokken partijen de financiering en de onderlinge verantwoordelijkheden rond het project.

Alle partijen hebben een bijdrage geleverd (in totaal bijna € 200.000,-) voor het voorbereidingstraject en de start van het project, later zullen een aantal partijen daarvan een bijdrage doen voor de renovatie van de drie landschuurtjes en het vervolg van het project.

De uitvoeringsovereenkomst zijn ondertekend door (foto van rechts naar links):
- mw. G. Mars, projectmanager Duin- en Bollenstreek (de samenwerkende Bollenstreek-gemeenten, die het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020 uitvoeren);
- dhr. A.H. Zwart, directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM);
- dhr. mr. L.A. van Kempen, wethouder Monumentenzorg van de gemeente Teylingen;
- mw. W. Verkleij-Eimers, burgemeester van de gemeente Noordwijk.

Bij het project 'Renovatie en hergebruik Landschuurtjes' zijn de volgende partijen betrokken:
- Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.(GOM);
- het gemeentelijk Cluster Duin- en Bollenstreek (de samenwerkende Bollenstreek-gemeenten, die het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020 uitvoeren);
- de eigenaren van de drie te renoveren landschuurtjes:
1. Leeweg bij no. 12, Noordwijkerhout (Landgoed Klein Leeuwenhorst);
2. Leeweg bij no. 19, Noordwijkerhout (dhr. J. van den Berg);
3. Rijnsburgerweg tegenover no. 25, Voorhout (Fam. Van der Marel);
- de gemeenten Noordwijk en Teylingen, waarin de drie te renoveren landschuurtjes liggen;
- De Beukelaar Groep, Noordwijk;
- het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG).

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) treedt op als trekker van het project. Het wordt gefinancierd uit het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek, aangevuld met bijdragen van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk en Teylingen en GOM.

Foto's landschuurtjes: www.bollenerfgoed.nl en foto's ondertekening BON.