Datum: 30-09-2023 - 05:14
03
mrt
'20
Ron Nulkes voorzitter RvC Woningstichting Padua in Noordwijkerhout.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua
Foto's Redactie BON

Ron Nulkes voorzitter RvC Woningstichting Padua.

Per 1 maart 2020 is Ron Nulkes de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Sint Antonius van Padua  uit Noordwijkerhout. Hiermee neemt hij het stokje over van Gert Hylkema die na acht jaar lidmaatschap van de RvC, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, niet meer herkiesbaar is. Met de benoeming kiest de woningstichting voor verdere lokale verankering...

 

Ron Nulkes is opgegroeid aan de Koninginneweg te Noordwijkerhout in een woning van de woningstichting waar hij nu toezicht op houdt. Na een militaire carrière werkt hij nu in het bedrijfsleven als directeur van de brancheorganisatie voor defensie en veiligheid. Nog altijd woont hij in Noordwijkerhout met zijn echtgenote Lies, kinderen en kleinkinderen.

Nulkes: “Ik zet mij al enkele jaren als toezichthouder in voor Padua. Deze woningstichting neemt een onmisbare plaats in om binnen de gemeente Noordwijk de opgaven op het gebied van wonen op te pakken. De focus van de woningstichting ligt daarbij op de kernen Noordwijkerhout en de Zilk. Ik ben ervan overtuigd dat voor Padua, met haar kwaliteiten en financiële positie, een fusie in ieder geval de komende jaren niet nodig is om die opgaven goed aan te kunnen”.

De woningstichting blikt terug op het voorzitterschap van de heer Hylkema en neemt in maart afscheid van hem. Met de komst van Nulkes als voorzitter zal de woningstichting de zorgvuldig opgebouwde expertise, reputatie en ambitieniveau continueren.

In verband met het vertrek van Hylkema is afgelopen oktober de procedure gestart om een nieuw lid voor de RvC te selecteren. De raad heeft Erik-Jan Verdegaal benoemd per 1 maart 2020. Erik-Jan (49) is opgegroeid in Voorhout en woont nu met zijn vrouw en drie kinderen in Reeuwijk.

Hij draagt de bollenstreek nog steeds een warm hart toe en wil zich volledig inzetten voor Padua. Zijn financiële en bedrijfskundige achtergrond sluiten goed aan bij het profiel dat voor deze positie werd opgesteld.