02
mrt
'20
Gemeente Noordwijk geeft reactie op verbod Strandrups en de Wegenverkeerswet.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk geeft reactie op verbod Strandrups en de Wegenverkeerswet.

De wegenverkeerswet speelt de Strandrups (zie eerdere berichten op BON) parten. Dat is ook voor ons als gemeente Noordwijk een bittere pil. Wet staat boven verordening zo blijkt. De gemeente heeft de afgelopen jaren aan alle kanten geprobeerd om de organisatie achter de Strandrups te helpen bij het oplossen van de problemen. De gemeente is verder gegaan dan alleen maar de financiële sponsoring van het voertuig....

Er is zelfs aan de Stichting Outdoor4disabled een ontheffing verleend van het verbod op het rijden op het strand.

Ministerie bepaalt
Toch was dat niet voldoende. Eenvoudigweg omdat het op grond van de Wegenverkeerswet verboden is om met een voertuig dat geen kenteken heeft op de openbare weg te rijden. De minister vindt dat het Noordwijkse strand als openbare weg moet worden aangemerkt. En dus is het verboden om met de Strandrups, díe geen kenteken voert, op het strand te rijden. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inmiddels duidelijk gemaakt aan de Stichting Outdoor4disabled.

Achtergrond
De discussie is lastig. Rijk versus Gemeente. Wet versus verordening. Wens versus realiteit. En dan het lastige begrip 'openbare weg'. Het is een wettelijk begrip. Komt uit de Wegenverkeerswet. De veronderstelling dat de gemeente Noordwijk het strand zou hebben aangewezen als openbare weg klopt niet. Wetten worden door het rijk vastgesteld. Een gemeente kan daar niets aan veranderen. De minister vindt dat het Noordwijkse strand als openbare weg moet worden aangemerkt.

Ook al zou de gemeente in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) opnemen dat het strand geen openbare weg is, dan zou dat zinloos zijn, want elke bepaling in een verordening die strijdig is met een wet is onverbindend. De strandrups mag bijvoorbeeld ook niet op het strand van Katwijk of Zandvoort mag rijden. Het maakt dan ook niets uit wat er in een gemeentelijke verordening staat. Een gemeentelijke verordening is altijd ondergeschikt aan een wet.

De regels van de Wegenverkeerswet zijn niet afhankelijk van de gemeente. Zoals gezegd volgt uit de Wegenverkeerswet wat onder "openbare weg" moet worden verstaan. Helaas staat er in die wet geen uitgebreide definitie van dat begrip. Daardoor kunnen er meningsverschillen bestaan over wat nu wel of niet als openbare weg moet worden beschouwd. Dat heeft geleid tot behoorlijk wat jurisprudentie.

Foto Zonnebloem NWH.