Datum: 07-06-2020 - 05:23
04
mrt
'20
Gemeente Noordwijk moet alsnog gaan handhaven bij panden 's-Gravendamseweg 4-6 in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijk moet alsnog gaan handhaven bij panden 's-Gravendamseweg 4-6.

Het onderwerp is in het verleden al regelmatig in het nieuws van Blik Op verschenen. Dat begon in begin 2016 bij het voorstel van het college van de toenmalige gemeente Noordwijkerhout, om voor de panden 's-Gravendamseweg 4-6 een nieuw bestemmingsplan af te geven. De bestemming bedrijfswoningen zou dan omgezet gaan worden in bestemmingsplan wonen, waarbij er twee woningen gerealiseerd mochten worden en er niet meer...

dan één huishouden per woning in zouden gaan wonen. Op dat moment in die tijd werden de panden volgens omwonenden gebruikt voor het huisvesten van tientallen arbeidsmigranten en deze ook voor overlast zouden zorgden. Zij maakten bezwaar bij de Raad van State tegen een bestemmingsplanwijziging, omdat zij niet geloofden dat de gemeente daarna wel tot handhaving zou overgaan.

De omwonenden kregen geen gelijk van de rechter en in 2018 dienden zij een handhavingsverzoek in bij de gemeente Noordwijkerhout omdat zij geen veranderingen in de situatie zagen. De gemeente wees destijds het handhavingsverzoek af en door de omwonenden werd daar tegen een bezwaarschrift ingediend bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften.

Deze commissie constateerde na onderzoek dat de woonsituatie op de adressen ’s-Gravendamseweg 4 en ’s-Gravendamseweg 6 niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan wonen. In het onderzoek werden een aantal zaken geconstateerd, namelijk dat de indeling van het pand is gericht om als kamers te worden verhuurd en dat het pand een geschiedenis kent met de verhuur van kamers aan arbeidsmigranten.

Gelet hierop had om het verzoek om handhaving af te wijzen, naar oordeel van de commissie, meer (en actueler) onderzoek naar de woonsituatie ten grondslag moeten worden gelegd. Verder had de commissie mede in overweging genomen, dat in dit geval niet alleen handhavend kan worden opgetreden tegen feitelijk illegaal gebruik, maar ook tegen de aanwezigheid van de bouwkundige voorzieningen die kamerverhuur mogelijk maken.

Door dit alles was naar oordeel van de commissie, de voorbereiding van het besluit niet zorgvuldig. Aan een eerder door de gemeente in 2018 afgewezen verzoek om handhaving, moet nu na de uitspraak van de de Regionale Commissie Bezwaarschriften alsnog gevolg aan worden gegeven.

Het college van de gemeente Noordwijk heeft dit oordeel nu overgenomen. Het gevolg hiervan is dat tegen de eigenaren van de bewuste panden middels een dwangsom een handhavingstraject zal worden gestart. De hoogte van de dwangsom en wanneer en hoe lang het traject zal gaan duren is nog niet bekend, wel dat deze uitgevoerd zal gaan worden door de Omgevingsdienst WestHolland.