21
feb
'20
Fractie CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over: groenonderhoud Victoriberg in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA
Foto's Redactie BON

Fractie CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over: Centrumvisie Noordwijkerhout.

De leegstand in het winkelgebied van Noordwijkerhout is ernstig te noemen. Wanneer men vanaf de Viaductweg de Dorpsstraat in gaat staan er tot aan Kapper Jos Willemse vele panden leeg. Dit is niet goed voor de aantrekkelijkheid van het centrum van Noordwijkerhout. Met de veranderende manier van winkelen (o.a. steeds meer onlineaankopen) in het achterhoofd heeft het CDA de volgende vragen aan het college van de gemeente Noordwijk:

Vragen fractie CDA:

Vraag 1.
Is het College op de hoogte van de aanpak die men in Beverwijk heeft toegepast? https://beverwijk.nieuws.nl/lokaal/20181222/bijna-70-procent-minderwinkelleegstand-in-centrum-beverwijk/ 

Vraag 2.
Wil het College navraag doen in Beverwijk naar de succesformule voor het centrum daar en onderzoeken of dit beleid ook toepasbaar is op het centrum van Noordwijkerhout?

Vraag 3.
Kan het College een update geven van de lopende plannen ten aanzien van o.a. de leegstand aan de Dorpsstraat in Noordwijkerhout?

Vraag 4.
Zijn er mogelijkheden om panden met een winkelbestemming buiten een bepaalde cirkel de bestemming wonen te geven, zonder splitsingsvergunning? Zo ja, tegen welke bezwaren loopt men dan aan en zo nee, waarom niet?

Namens de CDA fractie,
Theo Alkemade