20
feb
'20
Actuele motie ´Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden´ niet actueel genoeg in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON

Actuele motie ´Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden´ niet actueel genoeg.

Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdagavond van de nieuwe burgemeester Wendy Verkleij, werd het gelijk al een flinke discussie bij het eerste onderwerp: het vaststellen van de agenda. Er waren verschillende moties door fracties ingediend en de vraag van de voorzitter van de raad (de burgemeester) was of deze moties vanavond allemaal behandeld konden worden. Een daarvan was de actuele motie...

'Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden' die ingediend was door de fracties van PUUR, GroenLinks, D66, PvdA, Bruisend Noordwijk en CDA. Mevrouw van der Vossen van NZLokaal vroeg om het aanhouden van deze motie, haar fractie wilde het onderwerp breder trekken na het laatste RTG (Ronde Tafel Gesprek) en de volgende (besloten) RTG (Ronde Tafel Gesprek). Hiermee zouden dan alle ins en outs kunnen worden meegenomen in de debatraad van maart of april afhankelijk wanneer dit onderwerp weer behandeld zou worden.

Mevrouw Visser van de fractie van PUUR gaf namens de indienende partijen aan, dat men de motie wel wilde indienen op deze avond ondanks dat deze niet als bespreekstuk stond op de agenda. Deze actuele motie is volgens haar urgent en actueel. Het onderwerp van flexwonen is zelfs landelijk in het nieuws omdat er grote vraag is naar woningen en men daar graag in het openbaar over wilde praten als aanvulling van de RTG's (Ronde Tafel Gesprekken).

Burgemeester Verkleij deed als voorstel dat men hoofdelijk zou gaan stemmen of de motie behandeld zou gaan worden, maar dat zagen mevrouw Visser van PUUR en de heer Koppel van GroenLinks helemaal niet zitten. Volgens deze twee raadsleden zorg je er dan voor dat een minderheid in de raad nooit meer een motie kan indienen, omdat deze dan altijd door een meerderheid kan worden weggestemd.

Mevrouw Visser van PUUR gaf hierbij aan dat door te gaan stemmen het democratisch recht van de gemeenteraad zou worden aangetast en als de voorzitter dit zou toestaan dit uitermate teleurstellend zou zijn. Volgens de burgemeester gaat het niet om de inhoud van de discussie maar om de spoedeisendheid van de motie en kan deze binnen niet al te lange termijn bij het bespreekstuk in de raadsvergadering ingediend worden.

De fracties van VVD, NZLokaal en Lijst Salman konden zich vinden om de motie nu niet te bespreken, maar op een later tijdstip als het wel op de agenda staat waarbij men zegt het onderwerp wel belangrijk te vinden. Maar men vindt de motie toch niet actueel en spoedeisend genoeg en gaat het volgens hen niet om het ontnemen van het recht om een motie te kunnen indienen.

De heer Koppel en mevrouw Visser waren uitermate teleurgesteld dat de motie op deze avond niet behandeld zou gaan worden. De heer Koppel vond dat hem een democratisch recht zou worden ontnomen en dat het onderwerp zeer zeker spoedeisend en actueel is en zelfs in het hele land hoog op de agenda staat.

De urgente situatie van bijvoorbeeld spoedzoekers is zeker spoedeisend en het zou volgens de heer Koppel zeer arrogant zijn van de raad als de motie nu niet in openbaarheid besproken zou worden. Mevrouw Visser gaf nog aan dat de gemeenteraad bij de start van de nieuwe gemeente graag wilden verbinden, maar volgens haar drijft de raad hiermee uit elkaar.

Na de discussie nam de voorzitter (de burgemeester) het besluit dat er hoofdelijk gestemd zou gaan worden, na de stemming bleek dat er 14 tegenstanders en 12 voorstanders waren om de motie die avond te behandelen. Hiermee besloot de gemeenteraad in kleine meerderheid, dat de actuele motie niet actueel genoeg was en wellicht later toch nog besproken zal gaan worden.