Datum: 28-09-2023 - 00:57
18
feb
'20
Fractie CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over: groenonderhoud Victoriberg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Fractie CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over: Huisvesting statushouders.

In steeds meer gemeenten in Nederland krijgen asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, geen voorrang meer bij de verdeling van sociale huurwoningen. Dit is steeds minder goed uit te leggen aan de woningzoekenden, ook in de gemeente Noordwijk die al langer op de wachtlijst staan. In het coalitieakkoord staat dat het College voor o.a. statushouders kijkt naar andere, creatieve oplossingen...

om deze groep te huisvesten, eventueel collectief. Alhoewel wij beseffen dat het maar om een relatief kleine groep gaat willen wij toch de volgende schriftelijke vragen stellen.

Vragen CDA-fractie:

Vraag 1.
Is het College op de hoogte van het feit dat statushouders niet automatisch meer voorrang hoeven krijgen bij het verdelen van sociale huurwoningen?

Vraag 2.
Kan het College aangeven hoeveel sociale huurwoningen op dit moment in de gemeente worden bewoond door statushouders?

Vraag 3.
Is het College, net als het CDA, van mening dat er gekeken moet worden naar alternatieven om statushouders te huisvesten in plaats van in sociale huurwoningen? Zo zouden bijvoorbeeld alleenstaande vergunninghouders woningen kunnen delen die buiten de huurgrens vallen.

Vraag 4.
Wil het College onderzoek doen naar alternatieve locaties om statushouders op te vangen? Zo nee, waarom niet, zo ja, zijn er al locaties in beeld?

Vraag 5.
Is het College bereid om net als in veel andere Nederlandse gemeenten de voorrangsregeling voor statushouders ook in de gemeente Noordwijk onder de loep te nemen en eventueel af te schaffen. Zo nee, waarom niet?

Namens de CDA fractie,
Theo Alkemade