17
feb
'20
Groot verzet GroenLinks via motie tegen schending natuurgebied voor formule 1.
Geschreven door GroenLinks

Groot verzet GroenLinks via motie tegen schending natuurgebied voor formule 1.

Afgelopen week overviel wethouder Ter Hark Noordwijk met de aankondiging dat de gemeente van plan is om tijdens de Dutch Grand Prix auto’s dwars door het strandreservaat Noordvoort te laten rijden. GroenLinks Noordwijk vindt dit onbegrijpelijk en dient bij de raadsvergadering een motie in om dit tegen te houden. Er zou volgens Ter Hark gedacht worden aan ‘colonnes van en naar Zandvoort’. Door het rust- en foerageergebied voor zeehonden...

en zeldzame broedvogels als de strandplevier en de bontbekplevier. Midden in het broedseizoen. GroenLinks Noordwijk spreekt, met natuurorganisaties en heel veel inwoners, haar ontzetting en afgrijzen uit over dit voornemen ‘om het miljardenbedrijf van de Formule 1 over een kwetsbaar natuurgebied te laten walsen.’

Fractievoorzitter Louis Koppel van GroenLinks Noordwijk: ‘Jarenlang is er met man en macht gewerkt aan de ontwikkeling van een strandreservaat voor vogels en zeezoogdieren. De gemeentes Zandvoort en Noordwijk en alle overige bij de ontwikkeling betrokken organisaties doen er alles aan om inwoners en bezoekers van de dorpen aan te moedigen het reservaat met rust te laten.

Maar het lijkt erop het kapitaalkrachtige Grand Prix-circus zonder slag of stoot een vrijgeleide krijgt om de rust daar te verstoren. Het is bizar en mesjogge.’ Ter Hark geeft intussen nauwelijks duidelijkheid over hoe, en voor welke deelnemers precies, de colonnes worden georganiseerd en aan welke voorwaarden zou moeten worden voldaan.

Bescherm het strand
Koppel: ‘De wethouder spreekt van mogelijk elektrische voertuigen, maar wat als die zich niet over die afstand door het zand kunnen ploegen? Heeft hij drie auto’s of een veelvoud daarvan in gedachten? Worden de colonnes louter voor de Formule 1-teams georganiseerd of ook voor Grand Prix-toeristen?

Hij heeft het wel over bescherming van de coureurs, maar over bescherming van het kwetsbare leven in het reservaat, van de zeereep en duinen en van alle strandbezoekers hoor ik hem niet. Dat geeft volgens mij voldoende stof tot nadenken over zijn prioriteiten.’

Het college van B en W zou, aldus de verantwoordelijke wethouder uitgebreid hebben gesproken over het verzoek van de drie Formule 1-teams. Volgens GroenLinks zou het wellicht ook een goed idee zijn geweest om behalve te praten ook inventief na te denken.

Koppel: ‘Want waarom hoor ik niets over de vervoersmogelijkheid bij uitstek: over zee, bijvoorbeeld per catamaran of trimaran? Creëer voor de teams een veilige en beschermde aan- en afmeerplaats en laat ze ongehinderd tussen de twee badplaatsen heen en weer varen. Het mag voor de kapitaalkrachtige Formule 1-teams toch geen probleem zijn om dit te organiseren?

Noordwijk kan zich daarmee ook nog eens op een geweldige manier presenteren als de badplaats van wind en water die de beoogde kuuroordstatus ook werkelijk verdient.’

GroenLinks Noordwijk zal in de raadsvergadering van dinsdag 18 februari een motie in te dienen om het college op te roepen geen vergunning voor vervoer over het strand en door het natuurreservaat te verlenen. De fractie zal zich daarbij gesteund weten door in één dag bijna 2000 ontvangen handtekeningen voor de petitie ‘Red de natuur! Geen Formule 1-teams over het strand van Noordwijk’.

Foto's George Hageman/VNVN.