Datum: 27-09-2023 - 23:23
12
feb
'20
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof.

Momenteel is er sprake van zeer krappe huisvesting voor basisschool de Prinsenhof te Noordwijkerhout. Met een leerlingenaantal van 480 en 19 lokalen is de school letterlijk en figuurlijk “tot de nok” gevuld met leerlingen. Deze overbezetting komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede; aldus de fractie Bruisend Noordwijk. De fractie heeft over het onderwerp een aantal vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk....

Achtereenvolgend zijn de volgende punten nog van belang volgens de fractie van Bruisend Noordwijk:

- In het jaarverslag 2018 van de Sophiastichting Bollenstreek wordt gememoreerd, dat in verband met de grote aanwas van leerlingen op zowel de Victorschool als de Prinsenhof er een nieuwe leerlingenprognose is opgevraagd. En ook, dat dat er naar alle waarschijnlijkheid toe zal leiden, dat er in 2019 een verzoek tot uitbreiding van de Prinsenhof zal worden ingediend bij de gemeente Noordwijk.

- Er binnen het verzorgingsgebied van de Prinsenhof nu reeds volop gebouwd wordt in de wijk Sancta Maria.

- In een recent presentatie in het RTG (ronde tafel gesprek) van 4 februari over Landgoed in den Houte werd aangekondigd, dat in het tweede kwartaal van 2020 een daadwerkelijk aanvang zal worden gemaakt met de woningbouw. En dat de totale wijk binnen een periode van 5 jaar zal worden voltooid op voorwaarde van gelijkblijvende economische omstandigheden. Exclusief 36 wooneenheden in het hoofdgebouw met mogelijk een zorgfunctie, zou het gaan om een resterend aantal van 664 woningen.

Vragen:
Vraag 1.
Is er inmiddels een recente leerlingenprognose beschikbaar voor de basisscholen in Noordwijkerhout?

Vraag 2.
Is er inmiddels een recent spreidingsplan beschikbaar voor de basisscholen in Noordwijkhout?

Vraag 3.
Zo nee, kunnen deze gegevens alsnog zo spoedig mogelijk worden opgevraagd en/of vervaardigd?

Vraag 4.
Wordt daarbij ook rekening gehouden met de recente berichtgeving over het versnelde bouwtempo op Landgoed in den Houte?

Vraag 5.
Kan de nieuwe extra aanwas van leerlingen nog worden gehuisvest binnen de huidige schoolgebouwen?

Vraag 6.
Zo nee, wordt er beleid ontwikkeld om te komen tot bijvoorbeeld een dependance op Landgoed in den Houte?

Vraag 7.
Is het college bereid om (met respect voor elkaars bevoegdheden) zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de Sophiastichting om te komen tot vlot en duidelijk voortgangsproces en een aansluitend ordelijk verloop bij het creëren van extra huisvestingsmogelijkheden?

Vriendelijke groet,
Jaap de Moor,
Fractievoorzitter Bruisend Noordwijk