Datum: 20-02-2020 - 08:11
  
06
feb
'20
College beantwoordt vragen fractie CDA over: groenonderhoud Victoriberg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen fractie CDA over: groenonderhoud Victoriberg.

De herbestrating van de Victoriberg in Noordwijkerhout is al weer een tijdje afgerond met over het algemeen een mooi resultaat. Het fractie van het CDA krijgt echter klachten binnen van bewoners van de appartementen (even nummers). De herbeplanting aan die kant van de straat is niet voldoende gedaan waardoor bij de minste wind het zand tegen ramen en deuren aanwaait. Regelmatig moeten bewoners die dan weer schoonmaken wat tot grote ergernis lijdt....

De meeste bewoners zijn al op leeftijd dus dit is vaak een hele klus. Ook het gebrekkig groenonderhoud, het mos en onkruid groeit hard zeker in de zomerperiode. Wanneer bewoners naar de gemeente bellen worden ze doorverwezen naar Sporto en wanneer ze naar Sporto bellen verwijzen ze daar weer terug naar de gemeente. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft 5 februari de schriftelijke vragen van het CDA beantwoordt.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van deze situatie betreft groenonderhoud/herbestrating/herbeplanting ? Wat is de reactie van het college.

Antwoord:
Dit betreffende gedeelte aan de Victoriberg was geen onderdeel van de reconstructie zoals in 2018/2019 is gerealiseerd. Hierdoor hebben in deze groenstrook geen wijzigingen plaatsgevonden.

Vraag 2.
Wanneer staat het afmaken van de herbeplanting en het verwijderen van het mos gepland?

Antwoord:
Vanuit de inhaalslag Groot Onderhoud Groen zijn deze werkzaamheden ingepland voor het ie kwartaal in 2020.

Vraag 3.
Is het college op de hoogte van de telefonische klachten van de bewoners? Zo ja, hoe is er met deze klachten omgegaan.

Antwoord
Het college was niet op de hoogte van deze klachten, de bewoners hebben zich ook niet gemeld bij het ambtelijk apparaat. De bewoners hebben rechtstreeks contact opgenomen met de medewerkers van Sporto, deze medewerkers hebben de bewoners aangeraden om contact op te nemen met de gemeente. Klachten van bewoners worden geregistreerd en verwerkt in Fixi, binnen Fixi zijn er geen klachten m.b.t. dit vraagstuk geregistreerd.

Vraag 4.
Is er contact geweest met Sporto over deze situatie? Zo ja, wat is er besproken en is er op korte termijn een oplossing?

Antwoord:
Naar aanleiding van deze vragen is er mondeling contact geweest met zowel Sporto als de Meerlanden. Hier is besproken dat men ten onrechte is benoemd in zowel de schriftelijke vragen als in het krantenartikel. Zoals hierboven aangegeven was de herinrichting van deze groenstrook niet meegenomen in de reconstructie van de Victoriberg, bewoners zijn destijds hierover uitgebreid geïnformeerd. 

Daarnaast zijn er geen meldingen over de overlast van dit onderwerp binnen de gemeentelijke organisatie bekend. Binnen gemeentelijke organisatie wordt het probleem wel erkend, werkzaamheden hiervoor zijn reeds ingepland middels de inhaalslag Groot Onderhoud Groen voor het 1e kwartaal in 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.