Datum: 25-06-2021 - 15:40

05
feb
'20
Nieuws over Landgoed in den Houte (Bavo-terrein) in Noordwijkerhout, Noordwijk en Bollenstreek.
Geschreven door Landgoed in den Houte

Plannen Landgoed in den Houte gepresenteerd aan gemeenteraad.

De ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v. bouwt de komende 5 jaar een woonwijk op het voormalige Bavo-terrein in Noordwijkerhout. De ontwikkelaar heeft op 4 februari 2020 de gemeenteraad bijgepraat over de plannen. Op het terrein komen 664 gasloze woningen, waarvan 30% sociale woningen. De bouw gebeurt in fases. In het tweede kwartaal van 2020 start de bouw van de eerste fase. Ook het bouwrijp maken gebeurt in fases....

Er komen in totaal 112 woningen in de eerste fase, waarvan 30 huurwoningen en 15 sociale koopwoningen. De 15 sociale koopwoningen zijn inmiddels toegewezen.

Woningtypen
Novaform-Trebbe bouwt tegelijkertijd op verschillende delen van het terrein. Er komen rijtjeswoningen, kapwoningen, luxe appartementen en vrijstaande woningen.

Restauratie Bavo-hoofdgebouw
Het Bavo-hoofdgebouw is een Rijksmonument. Novaform-Trebbe zorgt voor de restauratie van het hoofdgebouw. Het hoofdgebouw krijgt een woonzorgfunctie. Een architect is bezig met het maken van een ontwerp voor het hoofdgebouw. De nadere invulling vindt plaats in nauw overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie.

Engelse tuin
De Engelse tuin ondergaat in het najaar van 2020 een grote verandering. Van een wildernis naar een fraaie landschapstuin. Met verslingerende paden en struiken. Ook de waterval komt terug, net als de 3 bruggen. De oude bunker krijgt een functie als pompstation. Na het herstel van de Engelse tuin kunnen trouwparen net als vroeger gebruikmaken van deze unieke locatie.

Dierenhoeve/Welzijnpark
De Dierenhoeve krijgt een nieuwe plek achter het Pesthuis, naast of gedeeltelijk in de Engelse tuin. Eind 2022 moet De Dierenhoeve verhuisd zijn. Op de huidige plek van de Dierenhoeve komen woningen. Het plan is dat de Dierenhoeve onderdeel uit gaat maken van een Welzijnspark. Gedacht wordt aan moderne schuren op een erf. De haalbaarheid van deze plannen zijn in onderzoek.

Franse tuin
De Franse tuin voor het Bavo-hoofdgebouw heeft een cultuurhistorische waarde. De ontwikkelaar zorgt ervoor, dat deze tuin in ere wordt hersteld.

Begraafplaats
De oude begraafplaats krijgt een opknapbeurt. Hier liggen cliënten en enkele personeelsleden van de voormalige psychiatrische inrichting. De ontwikkelaar heeft een schetsontwerp gemaakt. Na het opknappen draagt de ontwikkelaar de begraafplaats over aan de gemeente Noordwijk.

Bomen
Woningen bouwen kan niet zonder dat er bomen worden gekapt. Waardevolle bomen worden zoveel mogelijk ingepast in de plannen. De ontwikkelaar heeft een verplichting om bomen te herplanten. Dit is vastgelegd in het Omgevingsplan Bavo.

Nadere informatie
Bekijk de presentatie van de ontwikkelaar. Of de website van de ontwikkelaar.

Foto's