Datum: 17-05-2022 - 19:43
30
jan
'20
Opheffing na 70 jaar van Vrouwenvereniging 'Samen Sterk' in Noordwijkerhout.
Geschreven door Vrouwenvereniging 'Samen Sterk'

Opheffing na 70 jaar van Vrouwenvereniging 'Samen Sterk'.

Met ingang van 1 februari is de Vrouwenvereniging 'Samen Sterk' na 70 jaar bestaan opgeheven. Opgericht door de Katholieke Arbeidersbond, waar men de mening was toegedaan dat er ook, met name voor huisvrouwen, iets georganiseerd moest worden, maar dan wel onder toezicht van de plaatselijke pastoor. De vereniging had tot doel: ontspanning en educatie. Ook werden er af en toe op woensdagmiddag uitjes georganiseerd voor de kinderen...

zoals naar het Leeuwenhorstbos of naar een speeltuin onder het genot van limonade uit een melkbus en een kleine versnapering. Ook werden luierpakketjes als geschenk gegeven voor dames die een kind hadden gekregen. 

In die tijd had je grote gezinnen, de avondjes voor de vrouwen voorzagen in een behoefte. Men was er even uit. Wel werd er door de kerk opgelet dat de avonden geheel volgens de toen geldende regels gebeurde en ging de pastoor mee op het dagje uit. Af en toe kwam de pastoor een avond bijwonen, zo werd een toneelstuk door hem afgekeurd omdat het niet fatsoenlijk werd geacht.

In de latere jaren ging de vereniging op in de landelijke vereniging Katholieke Vrouwenorganisatie 80. Het KVO 80 had dezelfde doelstellingen, maar door de jaren heen veranderde er toch meer en kreeg je de vraag naar informatie over toen belangrijk geachte vraagstukken in de maatschappij. De plaatselijke vereniging groeide gestaag, vond in de loop van de jaren voor de maandelijkse bijeenkomsten onderdak bij o.a.: Café van de Geest; het Wapen van Noordwijkerhout: Le Bock en later in Puyckendam.

In de jaren 90 kreeg de vereniging opnieuw een naamsverandering, n.l. Vrouwenvereniging 'Samen Sterk' en kreeg daarbij een meer neutraal karakter. Maar, nog altijd was de doelstelling om op de avonden de dames afwisselend een programma te bieden op gebied van educatie, voorlichting en ontspanning. De vereniging bloeide als nooit tevoren met als gevolg dat tijdens de eeuwwisseling een ledenstop in te stellen.

Echter, door de tijd verouderde de deelnemers, jongeren hadden andere ontspanningsactiviteiten. Ook het bestuur kende op een uitzondering na geen wisseling en bleven jarenlang bestuurslid. Het langstzittende bestuurslid 40 jaar! Het werd moeilijker, mede ook door gezondheidsproblemen en veranderende vrije tijds besteding, het bestuur in stand te houden. Nieuwe bestuursleden werden niet gevonden.

In de ledenvergadering eind ‘19 is besloten de vereniging na 70 jaar op te heffen. Voor een aantal leden kwam dit toch wel hard aan. In december was de laatste feestelijke avond in de Leeuwenhorst. Aan het eind van de avond werd van elkaar afscheid genomen.

Het bestuur dankt nogmaals een ieder die gedurende de vele jaren hebben bijgedragen aan activiteiten waarmee de vereniging een succes is geworden en veel plezier hebben gegeven aan de leden.

Namens het bestuur: Korrie de Kleer-Baart

Foto PR  > 1954 uitje Katholieke Arbeidsvrouwen naar Heiloo-Bergen.