Datum: 05-07-2020 - 21:36
27
jan
'20
Fractie D66 stelt vervolgvragen aan het college over: Reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

D66 stelt vragen aan het college over: Schone Lucht Akkoord.

De fractie van D66 heeft op 25 januari schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak heeft minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) op 13 januari jl. met 36 gemeenten en negen provincies gemaakt. Dit Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven. Voorheen waren vooral de verplichte Europese grenswaarden leidend....

Met dit akkoord gaat dit kabinet een stap verder: de Europese normen zijn de ondergrens, gezondheidswinst door schonere lucht het doel dat gerealiseerd wordt. Minister van Veldhoven: “Dit Schone Lucht Akkoord gaat over een gezonde toekomst. Onze lucht kan en moet veel schoner.

Als een op de vijf kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen. We kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, provincies en alle sectoren – van industrie tot huishoudens – gaan we zorgen voor die schonere lucht.”

Het Longfonds is trots op het Schone Lucht Akkoord:
“Samen hebben we er voor gezorgd dat gezonde lucht nu op de kaart staat”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. “Mooi om te zien dat er nu daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Want het is en blijft onacceptabel dat zo veel mensen ziek worden door de lucht die ze inademen. Wat ons betreft kan het niet snel genoeg gaan. Daarom roep ik alle gemeenten en provincies op zich bij dit akkoord aan te sluiten. Gezonde longen zijn voor iedereen van levensbelang.”

Schone lucht niet vrijblijvend
Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof, en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het RIVM rekent periodiek de effecten van de maatregelen door en heeft een gezondheidsindicator ontwikkeld, waarmee je per buurt de voortgang kunt zien. De teller loopt vanaf vandaag!

Schonere lucht door samenwerking
De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Het Schone Lucht Akkoord is voor een belangrijk deel gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad. Ook adviezen van de Algemene Rekenkamer zijn meegenomen.

Het Rijk trekt voor het Schone Lucht Akkoord 50 miljoen euro uit. Gemeenten en provincies stellen afzonderlijk aanvullende uitvoeringsplannen op met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen. De gemeente Noordwijk verwacht binnenkort officieel de internationaal erkende Bad-status (kuuroord) te verkrijgen. Aansluiting van de gemeente Noordwijk bij het Schone Lucht Akkoord lijkt dan voor de hand te liggen.

Vragen
1. Is het college bekend met het Schone Lucht Akkoord zoals recent gepresenteerd door minister Van Veldhoven?
2. Zo ja, heeft het college overwogen om aansluiting te zoeken bij het Schone Lucht Akkoord?
3. Deelt het college onze visie dat aansluiting van de gemeente Noordwijk bij het Schone Lucht Akkoord goed past in de ambities om de Bad-status te verkrijgen en verder te implementeren?

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich.