24
jan
'20
College beantwoordt vervolgvragen D66-fractie over: Huisvesting 100 arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

Commissie bezwaarschriften tikt college op de vingers bij plannen huisvesting arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg.

Al meerdere keren zijn er door fracties, waaronder D66 (klik hier) en CDA (klik hier), schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de huisvesting van 100 arbeidsmigranten in een bollenschuur aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout. In 2019 zijn er ook door omwonenden meerdere bezwaarschriften ingediend (20 in totaal)...

tegen de plannen van het college. De omwonenden zijn vooral boos dat zij vooraf niet zijn gekend in het voornemen om 100 arbeidsmigranten in 50 units in de schuur te huisvesten. Daarnaast vrezen zij dat de architectonisch kenmerken verloren gaan als het pand wordt omgevormd tot een groot wooncomplex.

Met zoveel buitenlandse werknemers op één plek geconcentreerd, verwachten zij een toename van geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde. Niet alleen hun woongenot neemt daardoor af, maar ook de waarde van hun woningen.

De commissie bezwaarschriften heeft zich er onlangs over gebogen en de bezwaren van vijf omwonenden zijn door de commissie in het gelijk gesteld. De commissie is het met de omwonden eens waar het gaat om de aantasting van de cultuurhistorische waarde van het pand en ontbreekt er een inventarisatie van architectonische waarden in de vergunning.

De commissie bezwaarschriften is het ook eens met de kritiek van de omwonenden dat er een communicatieplan van de gemeente op tafel had moeten liggen. Tevens heeft de gemeente ook geen goed onderzoek gepleegd naar de mogelijke geluidsoverlast die het kan opleveren voor omgeving. Daarnaast is de verkeersveiligheid bij de uitgang van het terrein onvoldoende onderzocht.

De commissie bezwaarschriften oordeelt dan ook dat het college van B&W het genomen besluit niet in stand kan houden. Omdat het een advies van de commissie betreft kan het college het oordeel naast zich neerleggen, maar als men deze keuze maakt zal dat ongetwijfeld tot een gang naar de rechter van de bezwaarmakers leiden.

Bron Leidsch Dagblad.