Datum: 05-07-2020 - 21:23
23
jan
'20
NZLokaal stelt vragen aan college over: tijdelijke woningbouw spoedzoekers (terrein Zeestroom) en 500 extra bomen in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

NZLokaal stelt vragen aan college over: tijdelijke woningbouw spoedzoekers (terrein Zeestroom) en 500 extra bomen.

NZLokaal heeft vragen over twee onderwerpen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over tijdelijke woningbouw spoedzoekers het terrein van de voormalige Zeestroom. Het tweede onderwerp gaat over 500 extra bomen in Noordwijkerhout en De Zilk. Onderwerp woningbouw: Door de krapte op de woningmarkt voor (spoedzoekers) zoals onder...

de doelgroepen jongeren die op zichzelf gaan wonen, zzp-ers of werknemers met tijdelijk werk mensen in echtscheidingssituaties) behoefte is aan snelle beschikbaarheid van betaalbare woonruimte waar je tijdelijk of ter overbrugging kunt wonen jonge huishoudens en huishoudens met lage en middeninkomens en mensen met een tijdelijke huisvestingsbehoefte zijn nu aangewezen op minder goede en soms slechte woonoplossingen, zoals inwoning bij familie of vrienden, kamerhuur, vakantiewoningen, tijdelijke particuliere huur of antikraak-overeenkomsten. Er is Noordwijkerhout een locatie beschikbaar is waar tijdelijke woningbouw misschien wel mogelijk is.

Vraag.

1. Is het college bereid, vooruitlopend op een definitieve invulling de bouw van tijdelijke woningen op de leeggekomen locatie van de oude Zeestroom in Noordwijkerhout te stimuleren en zich in te spannen de benodigde procedures met gezwinde spoed te doorlopen?

Onderwerp 500 extra bomen:
Eind 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout op initiatief van NZLokaal een motie aangenomen om 500 extra bomen te planten in Noordwijkerhout en De Zilk. Voor zover de fractie van NZLokaal is nagegaan, zijn nog niet alle extra bomen daadwerkelijk geplant. Daarentegen wordt er wel regelmatig op grote schaal bomen gekapt, zoals op het terrein van Sancta Maria en op Nieuw Leeuwenhorst.

Ook zijn er eind vorig jaar vergunningen aangevraagd voor de kap van bijna 1300 (783 + 511) bomen op het Bavo-terrein vanwege de woningbouwplannen daar. Er geldt weliswaar een herplantplicht, maar de hoeveelheid groen en hout neemt bij dergelijke aantallen in eerste instantie fors af, en daarmee de natuur- en belevingswaarde van onze woonomgeving. De aanplant van extra bomen op andere plekken in de gemeente is dan geen overbodige luxe. 

Deze aanplant kan onder andere plaatsvinden in kleine bossen. Een klein bos stimuleert de biodiversiteit en brengt de natuurbeleving dichter bij inwoners en kinderen. Een voorbeeld hiervan zijn Tiny Forests (https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr), bosjes van maar 200m2 met maar liefst 600 bomen. Deze minibossen groeien heel snel en hebben een vele malen grotere biodiversiteit dan gewone bossen.

Inmiddels zijn er 64 in Nederland aangelegd en staan er nog vele op de planning. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat kleine bossen voor relatief veel CO2-opslag zorgen (https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html).

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen heeft de fractie van NZLokaal de volgende vragen:
1. Waar en wanneer zijn en worden de extra 500 bomen, waartoe de gemeenteraad in 2018 besloten heeft, geplant?
2. Is het college bekend met de gunstige eigenschappen van kleine bossen?
3. Is het college bereid om de extra bomen te planten in een klein bos, bijvoorbeeld volgens het concept Tiny Forest van het Instituut voor Natuureducatie (IVN)?
4. Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om meerdere kleine bossen aan te leggen in de gemeente?
6. Zo nee, waarom niet?

Fractie NZLokaal.