Datum: 17-05-2022 - 19:25
20
jan
'20
PvdA-fractie Noordwijk-Noordwijkerhout stelt vragen aan het college over: Grand Prix Formule 1 Zandvoort.
Geschreven door Redactie BON

PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: Grand Prix Formule 1 Zandvoort.

De fractie van de PvdA heeft aan het college van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de Grand Prix Formule 1 Zandvoort voor onze gemeente. PvdA: Over ruim drie maanden wordt in onze buurgemeente Zandvoort de Dutch Grand Prix Formule 1 verreden. De organisatie hiervan vraagt ook van de gemeente Noordwijk de nodige medewerking. Niet eenmalig, maar voor de komende jaren. De fractie van de PvdA...

en wij nemen aan ook de gehele gemeenteraad, wil graag op de hoogte blijven van de afspraken die hierover worden gemaakt.

Wij hebben op dit moment de volgende vragen:


1. Is het juist dat er vergunning voor konvooien met personenvervoer over het strand is aangevraagd? Zo ja, gaat het college hieraan meewerken en welke voorwaarden worden daar dan aangesteld? Daarbij denken wij aan de veiligheid van de wandelaars op het strand en de kwetsbare natuur van Noordvoort.

2. Worden de extra kosten die dit soort faciliteiten met zich meebrengen in rekening gebracht bij diegene die daar gebruik van maken?

3. Voorzien wordt dat het fietspad tussen Noordwijk en Zandvoort zeer intensief gebruikt zal gaan worden. Daarbij is dit fietspad slecht bereikbaar voor hulpdiensten. Is er een veiligheidsplan gemaakt waarin geanticipeerd wordt op eventuele calamiteiten op dit fietspad?

4. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld het parkeerterrein aan de Langevelderslag en de tijdelijke camping aan de Herenweg in Noordwijkerhout zullen een grote impact hebben op de omliggende bedrijven en omwonenden. Op welke wijze zijn
deze bedrijven en omwonenden bij deze plannen betrokken? Welke maatregelen heeft u getroffen om de overlast voor hen zoveel mogelijk te voorkomen?

5. Diverse maatregelen zullen ongetwijfeld kosten met zich meebrengen. Ziet het college mogelijkheden deze kosten te verhalen op de gebruikers van de diverse geboden faciliteiten? Is het bijvoorbeeld mogelijk voor het parkeren op Langevelderslag voor de formule 1 bezoekers een hoger tarief te hanteren?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson