Datum: 25-06-2021 - 14:16

20
jan
'20
Subsidie van € 500.000,- toegekend voor het opknappen Engelse en Franse tuin en Bavo-begraafplaats in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Subsidie van € 500.000,- toegekend voor het opknappen Engelse en Franse tuin en Bavo-begraafplaats.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan, dat er vanuit o.a. Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek een flinke subsidie in het vooruitzicht is gesteld voor het opknappen van de Engelse tuin, Franse tuin (voortuin Bavo-hoofdgebouw) en de Bavo-begraafplaats.
Brief college van B&W 14-2-2020:
Landgoed in den Houte, het voormalige psychiatrisch-terrein Sint Bavo, kent veel cultuurhistorische waarden...

Veel van die waarden zoals de Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats zijn ernstig in verval geraakt. De ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v. zal deze waarden herstellen Park en Landgoed Sint Bavo is in het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek (2016) aangewezen als prioritaire parel. Op 7 oktober 2019 heeft het Bestuurlijk Overleg Landschap Recreatie Natuur en Erfgoed van het cluster Duin- en Bollenstreek dertien projecten vastgesteld waaraan subsidie wordt toegekend.

Eén van die projecten betreft het project Park en Landgoed Sint Bavo. In totaal is € 500.000 aan subsidie in het vooruitzicht gesteld, waarvan € 250.000 vanuit het provinciaal Groenprogramma. De subsidiegelden worden aangewend om de twee tuinen en de begraafplaats te voorzien van een 'extra kwaliteitsimpuls'. Over de toekenning van deze subsidie was nog geen zekerheid bij de totstandkoming van de begroting.

Voorgesteld wordt de nog te ontvangen bedragen € 500.000,- op basis van een particuliere ontwikkeling en € 500.000,- subsidie (totaal 1 miljoen euro) te boeken als inkomsten. Voor hetzelfde bedrag een uitgave te boeken ter dekking voor de tuinen van Bavo en dit via een begrotingswijziging te verwerken. Deze wijziging maakt onderdeel uit van het totale project Bavo.

Foto's BON.