Datum: 25-06-2021 - 14:34

20
jan
'20
Werkzaamheden renovatie dak van het Pesthuis gestart in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie BON

Werkzaamheden renovatie dak van het Pesthuis gestart. (foto's)

In de gemeenteraadsvergadering van 24 september 2019 werd het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk behandeld om het initiatief van De Dierenhoeve en haar partners, om te komen tot een educatief centrum bestaande uit natuur- en milieu educatie (NME)/Kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang in en rondom het Pesthuis, te ondersteunen. Daarnaast werd de raad ook gevraagd om in te stemmen met een (budgettair neutrale) actualisatie van de particuliere grondexploitatie waardoor op korte termijn....

conserverende maatregelen genomen kunnen worden aan ’t Pesthuis door het dak te renoveren. Een meerderheid van de raad steunde die avond het initiatief en stelde ook het budget beschikbaar van 285.000 euro voor het renoveren van het dak.

Vandaag 20 januari 2020 is een start gemaakt met de renovatie van het dak door een aannemer uit Aarlanderveen, deze klus werd na een aanbesteding door de gemeente aan dit bedrijf gegund. Het opknappen van het dak moet er voor zorgen dat het Pesthuis weer waterdicht is.

Hoe de restauratie van het gebouwtje, met de status van gemeentelijk monument, verder zal verlopen hangt af van de plannen van de hier bovenstaande partijen die het Pesthuis willen gaan gebruiken. Zij zijn nog bezig met de uitwerking van de plannen, waar de gemeenteraad ook nog zijn goedkeuring aan moet gaan geven..

Foto's Theo D'Hooge.