Datum: 06-07-2022 - 11:42
13
jan
'20
Zonnebloem Noordwijkerhout zet vrijwilligers in het zonnetje op nieuwjaarsreceptie. (foto´s)
Geschreven door Zonnebloem afdeling Noordwijkerhout

Zonnebloem Noordwijkerhout zet vrijwilligers in het zonnetje op nieuwjaarsreceptie. (foto´s)

Vrijdag 10 januari j.l. heeft De Zonnebloem afd. Noordwijkerhout haar jaarlijkse receptie voor de vrijwilligers gehouden om hen met een drankje en hapje te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Zoals elk jaar wordt deze receptie druk bezocht. Even samen stilstaan bij de vreugde maar ook het verdriet in het afgelopen jaar en de blik vooruit op alle activiteiten die er weer aankomen in dit nieuwe jaar. De vrijwilliger van De Zonnebloem maakt het...

voor haar gast mogelijk om er even op uit te kunnen gaan en zorgt mede door de huisbezoeken dat de eenzaamheid van vele ouderen weer even onderbroken wordt door aandacht en vooral een luisterend oor te bieden. Tijdens deze gezellige receptie hebben wij een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Afscheid, na vele jaren toewijding voor De Zonnebloem, is genomen van Betty van Schie en Cock van der Sleet. De zilveren Zonnebloem speld met bijbehorende oorkonde werd opgespeld en overhandigd aan de dames Ineke de Groot en Coby Bouwmeester voor hun 10 jaren van trouwe dienst.

Stien Havik ontving de Gouden speld na maar liefst 25 jaar vrijwilliger te zijn geweest en baas boven baas werd Leida Heemskerk in de bloemetjes gezet vanwege haar 30 jaren toewijding als vrijwilliger. Tenslotte mocht Anke Stevens, al jarenlang coördinator van diverse activiteiten, een beeldje van " waardering " ontvangen.

Dit zelfde viel de penningmeester Marja Opdam ten deel. Marja neemt na ruim 8 jaar afscheid en werd voor haar bestuurlijke inspanningen en de wijze waarop zij de pecunia beheerde door de voorzitter hartelijk bedankt. Uiteraard ontvingen alle dames een prachtig boeket bloemen en kunnen wij weer terugzien op een geslaagd samenzijn.

Foto's PR