Datum: 30-03-2020 - 22:36
  
Update: 30-3-2020.
16
jan
'20
Gemeente wijst principeverzoek uitbreiding Hotel de Witte Raaf af in Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente wijst principeverzoek uitbreiding Hotel de Witte Raaf af.

Het van oudsher al bekende Hotel De Witte Raaf aan de Duinweg vlakbij de Duindamseslag, heeft bij de gemeente Noordwijk een principeverzoek voor een bouwaanvraag ingediend voor de herontwikkeling van het hotel. Het bouwplan omvat een flinke uitbreiding van het hotel waaronder een toevoeging van wellness functies. Het college van B&W heeft onlangs een besluit genomen over de aanvraag van het betreffende bouwplan. Men heeft de hoteleigenaar medegedeeld...

dat, ondanks men de gewenste uitbreiding goed kan voorstellen, er geen medewerking toegezegd kan worden aan het deel van de uitbreiding dat niet past binnen het bestemmingsplan. 

Dit onderdeel van het bouwplan past volgens het college niet binnen de regels van het bestemmingsplan, terwijl er volgens het college toch al ruime bouwmogelijkheden zijn voor deze kwetsbare plek. 

De gemeente heeft aan de eigenaar, naast de afwijzing van het principeverzoek, medegedeeld om gezamenlijk te gaan bekijken welke uitbreiding er wel mogelijk is.

Foto Google maps.