Datum: 27-10-2021 - 00:20
09
jan
'20
Raadslid Jaap de Moor neemt afscheid van NZLokaal en gaat verder als 'Fractie de Moor'.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Raadslid Jaap de Moor maakt naam bekend van zijn nieuwe fractie en partij 'Bruisend Noordwijk'.

Op 30 december plaatste we op BON het bericht over het vertrek van Jaap de Moor uit de fractie van NZLokaal. Hij gaf daarbij wel aan zijn zetel te willen behouden in de gemeenteraad en dat hij verder zou gaan als raadslid met een eigen eenmansfractie genaamd 'Fractie De Moor'. Volgens het persbericht van het bestuur van NZLokaal heeft de heer De Moor deze beslissing genomen nadat hij tot zijn spijt heeft moeten constateren dat de fractie van NZLokaal en hij...

niet meer op één lijn zaten wat betreft de samenwerking. In een brief van 8 januari 2020 aan burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld van de gemeente Noordwijk, geeft de heer Jaap de Moor het volgende aan: Dat hij na beraad en overleg heeft besloten onder de naam 'Bruisend Noordwijk' als nieuwe (eenmans)fractie en partij zich aan te melden bij de gemeenteraad.

In hoeverre deze partij zich zal kunnen opstellen als een volwaardig deelnemer aan de verkiezingen van 2022 zal mede afhangen van ontwikkelingen, waaronder de aanmelding van sympathisanten. Vooralsnog blijft (in grote lijnen) het verkiezingsprogramma van NZLokaal en het coalitieakkoord uitgangspunt voor de politieke richting en standpuntbepaling van de fractie van 'Bruisen Noordwijk'; aldus de heer Jaap de Moor,

Foto PR.