Datum: 13-08-2020 - 01:50
09
jan
'20
KBO-Noordwijkerhout informatiemiddag in Puyckendam.
Geschreven door KBO Noordwijkerhout

KBO-Noordwijkerhout informatiemiddag: Zorg op maat voor een ieder die dat nodig heeft.

Zorg op maat voor een ieder die dat nodig heeft! Kent u de mogelijkheden in uw directe omgeving? Mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben, komen in aanmerking voor een indicatie voor zorg met verblijf vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze kunnen ervoor kiezen om in een woonzorgcentrum/verpleeghuis zoals Munnekeweij te gaan wonen, maar het is ook mogelijk om thuis te blijven wonen en daar alle zorg te ontvangen die ze in Munnekeweij...

ook zouden krijgen. Dat heet Volledig Pakket Thuis (VPT) of verpleeghuiszorg aan huis. Het grote voordeel van VPT is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven en dat cliënten en/of hun mantelzorgers nog maar met 1 organisatie te maken hebben die alle zorg thuis regelt ipv met meerdere organisaties. Dit is wel zo overzichtelijk en gemakkelijk.

Op woensdag 15 januari 2020 organiseert de KBO-Noordwijkerhout een infomiddag over het Volledig Pakket Thuis in Puyckendam. Tijdens deze bijeenkomst geven teamleiders Danielle Loos en Ingrid Bontje van Woonzorgcentrum Munnekeweij uitleg over wat Volledig Pakket Thuis precies inhoudt, welke zorgdiensten er wel of niet onder vallen, aan welke eisen cliënten moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen en er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

De info begint om 14:00 uur, de grote zaal van Puyckendam is vanaf 13:30 uur open. De toegang is gratis en in de pauze wordt u een kopje koffie/thee aangeboden door de KBO. U bent van harte welkom.