Datum: 09-07-2020 - 13:13
06
jan
'20
Aanleg bouw- en ontsluitingsweg op Bavo-terrein van start gegaan in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bouwactiviteiten op het Bavo-terrein januari 2020: aanleg bouw- en ontsluitingsweg van start gegaan. (foto's)

Op 21 oktober 2019 werd de Langevelderweg tussen de Troelstralaan (Boekhorstwijk) en de toegangsweg naar de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (ter hoogte zie rode cirkel/kruis 1e foto). De afsluiting geldt niet voor fietsers. Tussen de Herenweg en de Langevelderweg werd al eerder de nieuwe verbindingsweg 'De Zanderij' aangelegd. Deze weg is aangelegd voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk op het Bavo-terrein...

Ook het bouwverkeer wordt via de nieuwe verbindingsweg geleid, zodat dit verkeer geen overlast bezorgd in het centrum Noordwijkerhout en de omliggende straten. De toekomstige bewoners kunnen via deze weg als snelle ontsluiting naar de provinciale weg de N206 rijden. Voetgangers en (brom)fietsers hebben nog geen toegang tot de verbindingsweg. De gemeente gaat een vrijliggend fietspad naast deze weg aanleggen nadat de herinrichting van sportpark De Boekhorst klaar is.

Onlangs is een start gemaakt met de aanleg van het gedeelte van de bouw- en ontsluitingsweg op het Bavo-terrein, dit gedeelte moet dan voor het bouwverkeer als voorlopige bouwweg gaan aansluiten op 'De Zanderij'. De nieuwe weg op het Bavo-terrein wordt aangelegd achterlangs De Dierenhoeve, de kinderboerderij heeft daarvoor weer terrein moeten inleveren. Er zijn plannen in ontwikkeling om De Dierenhoeve op termijn te verhuizen naar het gebied rondom Het Pesthuis naast de Engelse Tuin.

Foto's BON.