Datum: 05-07-2020 - 21:41
24
dec
'19
Fractie D66 stelt vervolgvragen aan het college over: Reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Fractie D66 stelt vervolgvragen aan het college over: reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw.

De fractie van D66 heeft op 13 september schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. Bij de brief van 13 augustus reageert de Woningstichting Sint Antonius van Padua op de brief van het college van 12 augustus jl. inzake het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest. Met deze brief uit de Woningstichting van Noordwijkerhout haar teleurstelling over uw wijze van handelen....

De fractie van D66 had daar in september de volgende vragen over en deze zijn op 5 december beantwoordt door het college, klik hier voor dat nieuwsitem. De fractie van D66 heeft na deze beantwoording vervolgvragen gesteld aan het college  inzake het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest.

Vervolgvragen fractie D66:

Vraag 1.
De beantwoording van onze vragen heeft ca. 12 weken gevergd. Kunt u ons toelichten welke complexiteit u heeft ontmoet bij de beantwoording van deze vragen welke een dergelijke lange voorbereidingsperiode rechtvaardigt?

Vraag 2.
In het antwoord op onze eerste vraag of het klopt dat de woningstichting Antonius van Padua niet is geraadpleegd bij de voorbereiding van uw brief d.d. 12 augustus jl. geeft u een ontwijkend antwoord. Kunt u deze vraag voor ons alsnog met “ja” of “nee” beantwoorden?

Vraag 3.
In het antwoord op onze eerste vraag stelt u dat de brief van 12 augustus jl. slechts een aankondiging van een Deltaplan woningbouw is. Kunt u voor ons inzichtelijk maken wanneer naar huidige inzichten het Deltaplan woningbouw gereed is voor behandeling in de gemeenteraad?

Vraag 4.
Kunt u voor ons inzichtelijk maken welke concrete vorderingen u sinds medio augustus jl. heeft gemaakt in de voorbereiding van het Deltaplan woningbouw?

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich