Datum: 08-12-2021 - 11:03

   

23
dec
'19
Gasten Zonnebloem Noordwijkerhout in fijne sfeer op weg naar Kerstmis. (foto´s)
Geschreven door Zonnebloem afdeling Noordwijkerhout

Gasten Zonnebloem Noordwijkerhout in fijne sfeer op weg naar Kerstmis. (foto´s)

Afgelopen zaterdag 21 december waren de Zonnebloemvrijwilligers al vroeg in de ochtend actief in het Victorhuis aan de Sporkenhout. Samen een klus klaren om de Zonnebloemgasten tegen de klok van tien uur in een warme en gezellige sfeer hartelijk welkom te kunnen heten. Die gasten stroomden binnen vanaf half tien en iedereen zocht een mooi en gezellig plekje aan de fraai versierde tafels....

De koffie geurde al en de gebakjes stonden te roepen om gegeten te worden. Kortom de dag werd op deze manier goed begonnen en iedereen was klaar voor een fijn samenzijn. Voorzitter René van Rijnberk heette iedereen van harte welkom en wenste alle aanwezigen een mooie en vooral fijne dag met elkaar.

Alvorens de jaarlijkse oecumenische viering te beginnen, was er eerst nog tijd voor een tweede ronde koffie of thee en was er ook gelegenheid om even te praten met de inmiddels gearriveerde pastoor en de dominee, die zich gezellig onder de aanwezigen mengden. Tegen de klok van elf uur was er de aanvang van de Zonnebloem Advent-Kerstviering. 

Voorgangers waren Pastoor M. Straathof en Dominee E. Mandemaker. Zij namen de aanwezigen mee in gebed, tekst en verkondiging. In het weekend van de vierde zondag van de Advent, was er uiteraard ruimte voor het ontsteken van de, nu 4 brandende kaarsen op de Adventskrans met de gelezen tekst: ‘dat door elk woord en elke stap, de warmte en het licht van Kerstmis, dichter in ons midden mogen komen’ om vervolgens met ondersteuning van Maria Meeuwenoord aan het keyboard het ‘Nu daagt het in het Oosten, het licht schijnt overal’ samen te zingen. 

De viering bracht de aanwezigen via de lezingen, de verkondiging en de liederen, -van verwachten en uitzien naar-, richting Kerstmis in het tot slot uit volle borst met elkaar zingen van het welbekende Ere zij God. Vervolgens was het tijd voor een drankje en kon daarna de lunch worden geserveerd. Overheerlijke soep, warme saucijzenbroodjes, bolletjes in diverse soorten en daarbij, ook heel belangrijk, een heel gezellige sfeer aan tafel met elkaar. 

Voor een momentje van even uitbuiken of een dutje doen was geen tijd, maar dat was niet erg, want het programma van de dag werd direct vervolgd met een optreden van het Kerstkoor Otis uit Leiden. Wat een fantastisch en feestelijk optreden wist dit koor te realiseren. Prachtige stemmen die vol enthousiasme welbekende kerstliederen ten gehore brachten. Maar ook was er voldoende ruimte om de oude kerstliederen samen te zingen, zodat ieders stem gebruikt en gehoord mocht worden.

En toen van het welbekende ‘Nu zijt wellekome’, het 4e couplet dat op de volgende bladzijde afgedrukt stond, vergeten werd door het koor, was er in gezellig overleg het alsnog afzingen van dit lied. Een geweldige kerstsfeer, waar een blijde toon werd gezet voor de komende dagen, waarin hopelijk iedereen de warmte en het licht van Kerstmis zal mogen voelen. Deze Zonnebloemdag was voor al haar gasten hiervoor zeker een goede start!

De Zonnebloem Noordwijkerhout wenst iedereen hele fijne, mooie en gezellige dagen!

Foto's PR