Datum: 26-10-2021 - 23:56
23
dec
'19
Onderzoek over toekomst gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Onderzoek over toekomst gemeente Noordwijk.

Noordwijk is trots op haar bollenvelden, duinen en strand. In de luwte van de Randstad is het aangenaam wonen, werken en recreëren. Het is niet vanzelfsprekend dat dit voor de volgende generaties zo blijft. Hoe gaan we om met de veranderingen die op ons afkomen? Om deze vraag te beantwoorden, maken we een visie op de toekomst van Noordwijk. De Noordwijkse samenleving kenmerkt zich door ondernemerszin, een bloeiend verenigingsleven en grote betrokkenheid...

Juist daarom vragen wij ú om mee te denken over de toekomst. Wat betekent fijn wonen, werken en leven in Noordwijk voor u? Wat vindt u belangrijk voor de lange termijn? Wat kan beter? Of wat moet juist blijven zoals het is? We zijn benieuwd hoe onze inwoners aankijken tegen de toekomst van hun gemeente.

Onderzoek digipanel
Leden van het digipanel Noordwijk kunnen van 6 januari tot en met 17 januari 2019 meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de gemeente Noordwijk. Zij ontvangen de vragenlijst in hun mailbox.

Informatie en aanmelden digipanel
Bent u nog geen lid van het digipanel? Wilt u meedoen aan het onderzoek over de toekomst van de gemeente en andere onderzoeken van het digipanel? Ga voor informatie en aanmelding naar www.noordwijk.nl/digipanel.

Presentatie resultaten onderzoek
De antwoorden presenteren we tijdens diverse bewonersavonden die we begin 2020 over de toekomstvisie voor Noordwijk organiseren.