Datum: 30-03-2023 - 12:33
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

20
dec
'19

Parkeerterrein Langevelderslag beschikbaar voor Grand Prix Zandvoort. (update: tijdelijke camping 500 plaatsen Herenweg)

Brief van het college aan de gemeenteraad van Noordwijk: In het weekeinde van 1-3 mei 2020 zal in Zandvoort de Dutch Grand Prix (DGP) plaats vinden. Dagelijks zullen er naar verwachting zo'n 100.000 personen het Grand Prix terrein bezoeken. Verkeersdrukte blijkt onontkoombaar. De gemeente Zandvoort heeft al aangegeven dat de bereikbaarheid van het circuit problematisch is en adviseert de bezoekers alternatieve vervoersmiddelen te kiezen. 

Hierbij wordt vooral ingezet op de fiets. Op 5 november 2019 heeft u als gemeenteraad een motie aangenomen waarbij ons college werd opgeroepen om mee te werken aan de Dutch Grand Prix en alle creatieve mogelijkheden te bekijken die door initiatiefnemers of de gemeente Zandvoort worden voorgelegd. In deze brief willen wij u alvast informeren over een tweetal besluiten die wij hebben genomen in dit kader.

Caravan- en campercamping
Het college heeft op 17 december besloten een positieve grondhouding in te nemen op het verzoek voor een tijdelijke caravan- en campercamping aan de Herenweg 430 te Noordwijkerhout (Twistduin). (Het terrein waar ook de motorcross Grand Prix van Noordwijkerhout wordt verreden. 

Initiatief
Voor bezoekers van de Bloemencorso en de Dutch Grand Prix 2020 is het mogelijk om van 23 april tot en met 4 mei 2020 te kamperen op het terrein aan de Herenweg 430 te Noordwijkerhout. Vanuit de Organisatie IS toegezegd dat het terrein aan alle eisen zal voldoen zodat alles zo veilig mogelijk verloopt. Het terrein is ca. 18.000 m2 groot en heeft een capaciteit voor de ongeveer 500 campers/caravans die in totaal 1500 campinggasten huisvesten. Op het terrein komen zo'n 20 toilet
units, 16 douche units, een EHBO post, een foodtruck, een snackwagen, een aluminium tent (akoestische muziek tussen 20 en 23 uur) van 20X1 Om en fietsverhuur (ook E-bikes). Initiatiefnemer heeft ten behoeve van het initiatief een veiligheidspian opgesteld.

De locatie Herenweg 430 is een braak liggend terrein naast het bedrijventerrein Bulb Trade Park. Hemelsbreed ligt het terrein op 300 meter vanaf de duinen (Natura 2000 gebied). Dit is een prima uitvalbasis om vanaf de tijdelijke camping per (elektrische) fiets of scooter richting Zandvoort te rijden. Het plan is binnen de gemeente breed besproken en in principe staan alle vakgebieden positief ten opzichte van dit initiatief. Wel zijn er vanuit de verschillende vakgebieden nog wat
aandachtspunten meegegeven. Deze zullen door de initiatiefnemer worden meegenomen en verwerkt worden in de definitieve aanvraag omgevingsvergunning (tijdelijke ontheffing). De verwachting is dat deze aanvraag omgevingsvergunning in januari zal worden ingediend.

Parkeerterrein Langeveldersiag
Op 10 december heeft het college gehoor gegeven aan het verzoek van de DGP om het parkeerterrein van de Langevelderslag te gebruiken als zogenaamde Park&Bike locatie. Binnen de gemeente Noordwijk is een projectgroep aan de slag om het drukke weekend van de DGP in goede banen te leiden. Er is besloten om circa 500 parkeerplaatsen te reserveren voor de DGP. Samen met het parkeren in de berm tussen de Kapelleboslaan en het parkeerterrein blijven dan nog circa 500
parkeerplaatsen over voor een bezoek aan strand, duinen en de horeca bij de Langeveldersiag.

Het college is ervan overtuigd dat indien geen maatregelen worden getroffen alle beschikbare parkeerplaatsen worden gebruikt door bezoekers van de DGP. De verwachting is dat in de vroege ochtend al automobilisten met fietsen op de auto bij Langeveldersiag gaan parkeren om vervolgens verder door de duinen richting Zandvoort te fietsen. Door het reguleren van de parkeervakken blijft de helft van de beschikbare ruimte over voor een bezoek aan de Langevelderslag. Hoewel er bij de ondernemers van de Langeveldersiag ook weerstand is tegen deze maatregel zijn wij van mening dat dit de beste oplossing is.

Wij realiseren ons dat het eerste weekend van mei erg druk is rond de afslagen naar het strand. Met 1 mei als vrije dag voor veel Duitsers, de meivakantie en drukte van Keukenhof en in de bollenstreek wordt het zeer druk in de Duin- en Bollenstreek ook zonder formule 1. Een raceweekend in het drukke bollenseizoen is dan ook geen gelukkige keuze. Omdat de laatste Grand Prix in 1985 is verreden is het volgend jaar een jaar van ervaring opdoen. Deze ervaring gaan wij met alle partijen evalueren en dat meenemen voor de jaren 2021 en 2022 waarin de DGP ook in Zandvoort neerstrijkt. Wij gaan er van uit u met deze informatie op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,