Datum: 07-07-2020 - 14:10
12
dec
'19
v
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Notitie woonbehoefteonderzoek gemeente Noordwijk.

Begin december 2019 werd de Notitie woonbehoefteonderzoek Gemeente Noordwijk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Een duidelijk zicht op een belangrijk thema. Maar ook: veel prangende vragen voor alle spelers in de sector. Het onderzoek is klaar. De Notitie woonbehoefteonderzoek Gemeente Noordwijk geeft een scherp beeld van de wensen van Noordwijkers hoe ze willen wonen. Waaraan behoefte is. En met welke ontwikkelingen...

we rekening moeten houden in Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk.

Basis voor een verder traject
De notitie is interessante leeskost. Niet alleen voor de gemeenteraadsleden. Zij kregen de resultaten van het woonbehoefteonderzoek op dinsdag 10 december 2019 voorgelegd. Tijdens een Ronde Tafel Gesprek. Maar ook voor al die partijen die nauw betrokken zijn bij het vraagstuk. Niet in het minst de inwoners zelf. Ook zij zijn begin 2020 welkom op de themabijeenkomst.

Kernen goed in beeld
Het helder geschreven werkstuk biedt een verrassend inkijkje in één van de moeilijkste maatschappelijke thema’s: wonen. Met veel gegevens per kern: Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. Thematieken worden in samenhang met elkaar belicht. Uit het onderzoek vloeien belangrijke vragen voort. Deze komen in het vervolgtraject aan bod.

Belangrijke vragen
De belangrijke politieke maar ook maatschappelijke vragen zijn:

* hoe voldoende bouwen? - binnen huidige locaties waar ruimte is
* verdichten: de hoogte in?
* hoe komen tot evenwichtige opbouw woningvoorraad en bevolking?
* hoe inspelen op behoefte aan sociale huur - middenhuur - betaalbare koop?
* hoe nu en in de toekomst, rekening houden met opwaartse druk?

De agenda onder voorbehoud:
* februari/maart 2020: bijeenkomst stakeholders en inwoners
* input raad: concept woonvisie - voorleggen in een Ronde Tafel Gesprek
* voorjaar 2020: concept woonvisie voor inspraak aan de raad voorleggen
* voor zomer 2020: vaststelling door de raad.

Begrijp waar het knelt
Een moeilijk thema helder in kaart gebracht. Lees ook de Notitie woonbehoefteonderzoek Gemeente Noordwijk.