Datum: 25-06-2021 - 14:12

11
dec
'19
Kapvergunning voor 783 bomen aangevraagd op Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout..
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Kapvergunning voor 783 bomen aangevraagd op Landgoed in den Houte.

De ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe B.V. heeft een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van 783 bomen op Landgoed in den Houte. Naar verwachting worden de bomen uiterlijk in maart 2020 gekapt, om de vogels niet te storen tijdens het broedseizoen. De kapvergunning wordt momenteel door de Omgevingsdienst West Holland beoordeeld. Na verlening  van de kapvergunning ligt...

deze gedurende zes weken ter inzage.

Bouwrijp maken

Om de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte te kunnen realiseren, moet het huidige terrein bouwrijp worden gemaakt. Dit betekent onder andere dat er wegen, de riolering en andere nutsvoorzieningen worden aangelegd. In verband hiermee moeten er ook bomen worden verwijderd.

Flora- en faunaonderzoek
Voor de vergunningaanvraag zijn diverse flora- en fauna-onderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de kap geen nadelige gevolgen heeft voor onder andere vleermuizen en roofvogels.

Nieuwe bomen
Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bomen te handhaven en in te passen in het nieuwbouwplan. Nadat de woningen zijn gebouwd, worden nieuwe bomen geplant ter compensatie van de gekapte bomen.