04
dec
'19
Provincie tegen aanleg zonnepark Leeuwenhorsterhoek in Noordwijkerhout. (Fractie DOEN! stelt vragen aan college)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Provincie tegen aanleg zonnepark Leeuwenhorsterhoek. (Fractie DOEN! stelt vragen aan college)

De provincie Zuid-Holland heeft in een brief laten weten dat men geen toestemming geeft voor de aanleg van het zonnepark Leeuwenhorsterhoek op Landgoed Klein Leeuwenhorst. Het college en de gemeenteraad van Noordwijk hadden geen bezwaar tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning, maar daar heeft de provincie nu een stokje voor gestoken en krijgt men geen toestemming om het zonnepark te realiseren op de grond. De voornaamste reden daarvoor is...

dat de provincie de zonnepanelen niet op de grond wil zien, maar op daken van gebouwen waar ze veel minder opvallen en ontsierend zijn voor het landschappelijke karakter van een gebied. Voor meer info over de brief van de provincie aan de gemeente, klik hier. Verschillende andere organisaties hadden ook al in een eerder stadium bezwaar aangetekend tegen de plannen, zoals het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollensteek (CHG) en Vereniging Dorpsbehoud.

Schriftelijke vragen fractie DOEN!
Naar aanleiding van de brief van de provincie heeft de fractie van DOEN! schriftelijke vragen gesteld aan het college, waarbij de fractie al eerder over dit onderwerp vragen heeft gesteld tijdens de Algemene beschouwingen afgelopen november. Zie het voor deze vragen relevante citaat hierna: Is er in dit verband al eens gekeken naar de zonneladder en hoe dit concreet toe te passen is in onze gemeente? 

Daarnaast is gebleken dat provinciaal beleid betreffende het zonnepark niet strookt met hoe er binnen de raad en het college is geoordeeld. Wat wordt hiermee gedaan in 2020? Ook moet er In 2021 bijvoorbeeld een plan liggen waarin duidelijk wordt hoe en wanneer welke wijk in Noordwijk van het gas af kan.

Vragen:
1) Hoe is het college voornemens te reageren op dit besluit van de provincie. Hierbij in aanmerking nemende dat het een bijna unanieme beslissing van de Raad was om dit initiatief te ondersteunen.

2) Wat doet het college met de vragen die ik eerder stelde in relatie tot verduurzaming en die een duidelijke samenhang hebben met het initiatief Leeuwenhorsterhoek.

Namens de fractie DOEN!
Astrid Warmerdam

Foto PR.