Datum: 06-12-2022 - 14:37
03
dec
'19

Eigenaar grond hoek vd-Weijdenlaan en Gooweg dient principeverzoek in voor woningbouwontwikkeling.

Het voormalige terrein van de volkstuinen op de hoek Gooweg en Van der Weijdenlaan werd in 2017 aangekocht door een nieuwe eigenaar. Huurders van het tuincomplex kregen destijds hierover een brief van de verkopende partij. In de brief stond dat de huurovereenkomst uiterlijk 31/10/2018 zou komen te vervallen en het terrein, conform contract, schoon opgeleverd diende te worden. Sindsdien ligt het terrein braak en zijn er al verschillende keren vragen gesteld...

aan het college van eerst gemeente Noordwijkerhout en op 19 februari 2019 aan het college van de nieuwe gemeente Noordwijk. Gemeenteraadsleden wilde graag weten wat de toekomst is van het terrein waar nu nog een bestemming dagrecreatie/volkstuinen op zit.

In de gemeenteraadsvergadering van februari 2019 antwoordde wethouder De Jong, op vragen van de heer van Berkum van GroenLinks, dat er bij de gemeente nog steeds niets bekend is wat de nieuwe eigenaar met het terrein van plan is. Ondertussen worden er volop woningen gebouwd tot aan het stuk braakliggende grond van de volkstuinen aan de ventweg van de Gooweg.

Vorige week werd bekend dat de eigenaar van het betreffende terrein onlangs een principeverzoek heeft ingediend om een bestuurlijk standpunt te verkrijgen over een door de eigenaar van de kavel gewenste woningbouwontwikkeling. Op dat plan is afwijzend door de gemeente gereageerd, maar men geeft aan dat woningbouw op die locatie op zich wel denkbaar is.

Op welke manier daar precies invulling aangegeven kan worden, daar heeft het college van de gemeente Noordwijk zich niet over uitgesproken. Daarvoor zal er door de ontwikkelaar een stedenbouwkundig goed inpasbaar plan moeten worden overgelegd. Of en wanneer dat er komt, is op dit moment niet duidelijk.

Om woningbouw te kunnen realiseren zal het bestemmingsplan (dagrecreatie/volkstuinen) ter plaatse moeten worden aangepast. Daaraan is een procedure gekoppeld met bekendmaking en inspraak. Op dit moment is er dus nog niets concreet. Er kan dan ook niets worden ingezien en ook niet worden gereageerd. Wanneer dit aan de orde is, zal dat in het kader van de procedure tzt bekend worden gemaakt.

Straatfoto Google Maps.