Datum: 26-10-2021 - 23:28
27
nov
'19
Geslaagd Politiek Café over wonen in Café van der Geest Noordwijkerhout.
Geschreven door Politiek Café CDA Noordwijkerhout/Noordwijk/De Zilk

Geslaagd Politiek Café over wonen.

Afgelopen maandagavond was er weer een Politiek Café van der Geest in Noordwijkerhout. Dit keer was het thema wonen. Wonen is een onderwerp wat iedereen aangaat, we willen immers allemaal zo leuk mogelijk wonen. Daarom werd er door het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk ditmaal voor dit onderwerp gekozen. De problemen op de woningmarkt zijn groot: jongeren komen moeilijk aan een betaalbare woning en ouderen wonen langer thuis...

wat ook weer aanpassingen vergt. Bovendien is de doorstroom van ouderen naar bijvoorbeeld appartementen kleiner geworden waardoor er minder eengezinswoningen beschikbaar zijn voor jonge gezinnen. Genoeg stof om over te praten dus.

Het eerste deel van de avond stond in het teken van drie sprekers. Wethouder Henri de Jong sprak over het deltaplan wonen, Merlien Welzijn (directeur bestuurder van Woonstichting Sint Antonius van Padua) sprak over sociale woningbouw en Marlies Krul-Seen over de duurzaamheidsopgave voor onze gemeente.

Tussendoor was er voldoende ruimte om vragen te stellen. Het aanwezig publiek maakte hier ook veelvuldig gebruik van. Ook kwamen er mooie suggesties vanuit het publiek: van het meer toestaan van tijdelijke bouw tot de zogenaamde kangaroo-woningen waarbij jong en oud samen in een woning zitten (mantelzorger en ouderen).

Het tweede deel van de avond stond in het tekens van stellingen waarbij de sprekers en het publiek steeds hun mening konden geven. Zo was een van de stellingen dat woningbouw altijd voorrang moet krijgen op bollengrond. Voorstanders benadrukte het woningtekort waardoor je el moet bouwen op bollengrond en tegenstanders pleitte juist voor het zoveel mogelijk behouden van dit culturele erfgoed.

Ook de stelling ‘om woningtekort tegen te gaan moet het mogelijk zijn om veel hoger te bouwen' zorgde voor de nodige discussie. Hoe hoog is dan veel hoger? Is dit niet noodzakelijk gezien de toenemende bevolkingsgroei en druk op de beschikbare grond? Kortom, een avond vol discussie.

Het CDA kijk terug op een geslaagde avond en in de toekomst zullen er daarom zeker meer Politieke Cafés volgen, aldus Nathalie Barnhoorn, mede-initiatiefnemer van de Politieke Cafés.

Foto PR.