Datum: 07-10-2022 - 15:39
26
nov
'19
'Strijdig gebruik Leidsevaart 123' blijft vragen oproepen bij de PvdA-fractie in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

'Strijdig gebruik Leidsevaart 123' blijft vragen oproepen bij de PvdA-fractie.

Op 2 oktober 2019 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over het 'Strijdig gebruik van Leidsevaart 123'. Op 20 november plaatsten we een boze brief van de PvdA-fractie waarin men aangaf dat de fractie, ondanks het vastgelegde termijn van 30 dagen voor beantwoording, na het verstrijken van het termijn nog steeds geen antwoord had gekregen. In dezelfde brief stelde de PvdA vervolgvragen aan het college...

omdat de fractie tot hun verbazing in de gemeenteberichten had gelezen dat er intussen een tijdelijke vergunning was afgeven voor Leidsevaart 123. De PvdA-fractie was daar op zijn zachtst gezegd helemaal niet blij mee. Een dag later 21 november kwam de beantwoording dan toch binnen, klik hier. Deze reactie roept bij de PvdA-fractie wederom een aantal vragen op, aan het college weer de opdracht om ze te beantwoorden.

1. De PvdA neemt graag kennis van de inhoud van de eerste tijdelijke omgevingsvergunning voor de periode 31 mei 2015 t/m 31 mei 2020. Wilt u een kopie van deze vergunning aan ons toezenden?

2. De PvdA neemt graag kennis van de inhoud van de nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning die op 13 november jl. is afgegeven. Wilt u een kopie van deze vergunning aan ons toezenden?

3. Is het juist dat in de eerste tijdelijke vergunning afspraken zijn gemaakt over het actief zoeken naar een alternatieve locatie zodat het met het bestemmingsplan strijdige gebruik kan worden beëindigd?

4. Is het juist dat zowel bij de bezwarencommissie als de bestuursrechter is beloofd te zullen gaan handhaven indien aan deze afspraak niet binnen vijf jaar is voldaan?

5. Indien u vragen 3 en/of 4 kunt bevestigen; waarom is de aanvrager niet gehouden aan bovengenoemde afspraak?

6. De aanvraag voor deze vergunning is niet langs het college gegaan ondanks de afspraak hierover. Gaat het college nu zonder meer akkoord met deze gang van zaken of gaat u, indien mogelijk, de vergunning heroverwegen?

Los van bovenstaande vragen verwachten wij ook spoedig een reactie van het college op onze schriftelijke vragen van 20 november jl. over het niet beantwoorden van de eerder gestelde schriftelijke vragen van 2 oktober.

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson