Datum: 23-01-2022 - 11:05

22
nov
'19
Meer geld beschikbaar voor themajaar '75 jaar Vrijheid' in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Meer geld beschikbaar voor themajaar '75 Jaar Vrijheid'.

De gemeenteraad ging deze week unaniem akkoord met het voorstel voor het Themajaar 2020 en dat is '75 Vrijheid'. Volgend jaar is het 75 jaar dat Nederland werd bevrijd. Veel activiteiten staan op stapel om dat te vieren én daarbij stil te staan. Het amendement van de fracties D66, VVD, CDA, PUUR en PvdA om het aanvullende budget voor de financiering ervan te verhogen van 40.000 euro naar 140.000 euro werd door nagenoeg de gehele gemeenteraad gesteund....

In eerste instantie stond er 60.000 euro gereserveerd voor het themajaar, maar wordt het budget nu in totaal met 140.000 euro verhoogd tot 200.000 euro. Daarnaast geldt er ook geen beperking in tijd voor de evenementen. Aanvankelijk moesten die tussen van maart tot september worden gehouden, maar nu geldt de subsidie voor heel 2020. Wel wordt nog gekeken of evenementen elkaar niet overlappen.