Datum: 01-10-2023 - 16:28
12
nov
'19

Aanpassing nieuw gemeentewapen na inbreng inwoner van Noordwijk. (foto)

Het college van de gemeente Noordwijk heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad met een reactie van de Hoge Raad van Adel, over het raadsvoorstel voor een nieuw gemeentewapen wat onlangs bij de raad is ingediend. Brief: Geachte Raadsleden: Op de agenda van de gemeenteraad van 19 november a.s. en op de agenda van de rondetafelgesprekken van vanavond staat het voorstel nieuw gemeentewapen. In dit voorstel stellen wij u voor te kiezen...

voor het tweede ontwerp, een zwarte leeuw op een zilveren schild en voorzien van een kroon van drie bladeren en twee parels (zie foto boven). Op 13 oktober 2019 stuurde een betrokken inwoner van Noordwijk een brief met voorbeelden aan de gemeenteraad. Deze brief was een reactie op ons voorstel. U heeft ons verzocht de brief te beantwoorden.

De inwoner geeft aan dat de leeuw in het tweede ontwerp niet meer lijkt op de leeuw uit het wapen van Noordwijkerhout dan op de leeuw uit het wapen van Noordwijk, zoals in het voorstel is aangegeven, maar gewoon de leeuw uit het oude gemeentewapen van Noordwijk betreft. Tevens geeft hij aan dat in een ver verleden de zwarte leeuw rood getongd en genageld was. Hij stelt voor dit toe te voegen aan het tweede ontwerp.

Omdat het ontwerpen en toekennen van een gemeentewapen is voorbehouden aan de Hoge Raad van Adel en een reactie op de brief van de inwoner kennis van heraldiek vereist, hebben wij de brief voor een reactie voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel. Gisteren ontvingen wij hun reactie.

De Hoge Raad van Adel geeft aan dat de leeuw in het tweede ontwerp noch gewoon de leeuw uit het wapen van Noordwijk noch de leeuw uit het wapen van Noordwijkerhout is. Het is 'een door de Hoge Raad van Adel historisch aannemelijk geachte gemeenschappelijke wapenfiguur van oudere datum in de vorm van een zwarte leeuw op een zilveren veld'.

De Hoge Raad van Adel is verder van mening dat de inwoner een interessante aanvulling geeft aan zijn ontwerp door deze rood getongd en genageld te laten zijn. Dit voert inderdaad terug op een oudere bron dan waarover hij zelf beschikte.

Op grond hiervan stelt de Hoge Raad van Adel voor dat het tweede ontwerp wordt aangepast in 'een zilveren leeuw van sabel, rood getongd en genageld. Het schild bedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels'.

Wij zullen u als raad zo spoedig mogelijk een aangepast raadsvoorstel doen toekomen.

Het college van Burgemeester en Wethouders.