Datum: 21-11-2019 - 09:23
09
nov
'19
Herenweg op termijn flink op de schop in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Herenweg op termijn flink op de schop.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft een raadsvoorstel aan de gemeenteraad doen toekomen, waarin wordt gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van bijna 1.5 miljoen euro. Dit budget is nodig voor de noodzakelijke en geplande onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverhardingen van de Langevelderweg en de Boekhorsterweg te Noordwijkerhout en de Bronsgeesterweg Noordwijk/Noordwijkerhout...

In dezelfde kredietaanvraag gaat ook de Herenweg in het centrum van het dorp op termijn flink op de schop voor een volledige herinrichting van deze belangrijke ontsluitingsweg, waarbij het riool, het asfalt en de fundering worden vervangen en de trottoirs een opknapbeurt krijgen. Tevens wordt er een fietsstrook gerealiseerd tussen de Ruys De Beerenbroucklaan (ter hoogte van de algemene begraafplaats) tot aan de Dorpsstraat/Victoriberg. 

In gemeenteraadsvergadering van 17 december zal de raad een besluit nemen over de kredietaanvraag, vervolgens kan men de plannen gaan uitwerken en een planning maken wanneer de werkzaamheden een aanvang zouden kunnen nemen. Zodra er meer informatie vrijkomt zal dit uitgebreid gecommuniceerd gaan worden met de inwoners van Noordwijkerhout en Noordwijk.

Foto Google