Datum: 05-06-2020 - 20:59
28
okt
'19
College wil werk maken van uitbreiding Bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil werk maken van uitbreiding Bedrijventerrein Gravendam.

De gemeenteraad van Noordwijkerhout ging in 2017 al akkoord met het uitspreken van een voorkeursrecht over het gebied vanaf bedrijventerrein Gravendam tot aan de Pilarenlaan en tussen de Maandagsewetering en Leidsevaart. Een voorkeursrecht wordt uitgesproken om te voorkomen dat er grond verkocht wordt om er bijvoorbeeld mee te speculeren door projectontwikkelaars. De gemeente krijgt hiermee het eerste recht om de grond te kopen die vrij komt....

De regio (waaronder Noordwijkerhout) en de daar bijhorende Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) gaf in 2018 aan in het gebied op termijn, zogenoemde GOM-woningen te willen gaan bouwen.

Ook bestaan er al veel langer plannen om bedrijventerrein Gravendam in de toekomst uit te gaan breiden richting de Pilarenlaan. In de onlangs gepresenteerde begroting van 2020 van de nieuwe gemeente Noordwijk besteed men aandacht aan de uitbreiding van Gravendam. Het college is voornemens om de uitbreiding van het bedrijventerrein in tijd naar voren te halen, in 2020 wil het college met plannen komen daarvoor. 

In 2016 deed de Ondernemersvereniging Gravendam al een voorstel om een ontsluitingsweg aan te leggen ten noorden van het industrieterrein die dan zou aansluiten op de Belgische rotonde. Deze zou voor meer spreiding en veiligheid voor het verkeer gaan zorgen. Met de mogelijke uitbreiding van Gravendam in het vooruitzicht kan deze oude wens van de ondernemersvereniging Gravendam wellicht ook in vervulling gaan.