Datum: 16-08-2022 - 05:27
22
okt
'19
Afvalstoffenheffing in 2020 flink omhoog voor inwoners gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk .
Geschreven door Redactie BON

College wil 'buffertje' om tegenvallers op te vangen. (bijlage: Begroting 2020 in één oogopslag)

In een eerder nieuwsitem op BON gaven we u al aan dat de begroting voor 2020 van de gemeente Noordwijk sluit met een positief resultaat van € 435.000,- en ook de meerjarenbegroting is sluitend. Voor de nieuwe gemeente Noordwijk is dat natuurlijk heel positief te noemen, maar helaas voor de inwoners gaan we ondanks een overschot op de begroting toch meer betalen want de afvalstoffenheffing gaat wel flink omhoog. De kosten voor...

éénpersoonshuishoudens stijgen van € 193,32 naar € 226,20 en een uit meerdere personen bestaand huishouden gaat volgend jaar € 351,60 betalen tegenover € 300,48 in 2019. Deze flinke verhoging heeft alles te maken met het feit dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat de uitgaven en inkomsten bij de afvalstoffenheffing in evenwicht moeten zijn. In het landelijke Belastingplan 2019 stond een pakket aan fiscale vergroeningsmaatregelen.

Een van die maatregelen is een verhoging van het tarief voor de verwerking van huisvuil van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kg. Dit betreft een forse verhoging waarop de gemeente geen invloed heeft. Deze extra kostenverhoging was niet meegenomen bij de berekening van de tarieven 2019. Dit betekent dat het tarief in 2020 eenmalig met 17% moet stijgen om kostendekkend te blijven. En in 2021 met 5%, in 2022 2,5% en 2023 2%.

De rioolheffing, die ook kostendekkend moet zijn, gaat beperkt omhoog, van € 182,40 naar € 185,68. Voor de overige belastingen, waaronder de ozb, kiest het college ervoor om bij de opbrengst voor de gemeente alleen rekening te houden met een inflatiecorrectie van 1,8 procent.

In het persgesprek van dinsdagmiddag waar het college de 'Begroting 2020 in één oogopslag' presenteerde gaf de wethouder financiën Roberto ter Hark aan, dat gemeenten in Nederland ervoor moeten zorgen dat het verwerken van huisvuil en de aanleg en onderhoud van het riool kostendekkend zijn en er daarom een verhoging voor 2020 is voor de inwoners van Noordwijk.

Op de vraag of het college de inwoners wat kan ontzien gezien het begrotingsoverschot in 2020, door bijvoorbeeld de OZB wat te verlagen, gaf het college als antwoord dat men dat niet als een optie zag. Volgens het college kunnen er de komende jaren best nog wel wat financiële tegenvallers op het pad van de gemeente komen, zoals bijvoorbeeld bij de jeugdzorg en het college wil daarvoor een 'buffertje' hebben om die op te vangen.

De vraag is natuurlijk of de gemeenteraad er ook zo over denkt, de begroting van 2020 zal als eerste besproken worden in het rondetafelgesprek van 29 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis van Noordwijk en vervolgens in  gemeenteraadsvergadering van 5 november.

Hieronder vindt u de bijlage 'Begroting in één oogopslag' (klik op de foto voor een vergroting) en de complete begroting kunt u klik hier vinden.