Datum: 15-08-2020 - 11:00
18
okt
'19
Vrijwilligers Munnekeweij volgen training 'omgang met dementie' in Noordwijkerhout.
Geschreven door Munnekeweij

Vrijwilligers Munnekeweij volgen training 'omgang met dementie'.

Afgelopen week zij we binnen Topaz gestart met het aanbieden van trainingen over omgang met mensen met dementie voor vrijwilligers die veel op een afdeling in contact komen met mensen met dementie. 30 vrijwilligers uit Munnekeweij mochten de spits afbijten. Trainer en teambegeleider, Edith Labordus verzorgde deze training. Deze training bestond uit 2 x 2 uur waarin met elkaar in gesprek gingen over wat dementie voor hen betekend en welke mooie en moeilijke contact...

momenten zij met de mensen met dementie ervaren. Daarnaast werd er verteld wat dementie is, hoe het ontstaat, waaraan je merkt dat iemand dementie heeft en hoe de hersenen zich ontwikkelen en wat er met de hersenen gebeurt bij dementie.
Ook werden de verschillende niveaus van het ziekteverloop bij de ziekte van Alzheimer toegelicht.

In de 2e middag stond de communicatie met mensen met dementie centraal. Wat belangrijk is in die communicatie werd aan de hand van korte filmpjes en voorbeelden uit de praktijk en uit het dagelijkse leven duidelijk gemaakt. En er werd gesproken aan de hand van voorbeelden wat men onder prikkelarm en prikkelrijk verstaat en wat dit doet in het brein van iemand met dementie. En hoe je daar als vrijwilliger in het contact met mensen met dementie dan goed op moet letten.

De reacties na afloop van deze training van de vrijwilligers uit Munnekeweij waren: “Ik ben wijzer geworden en heb geleerd dat ik bijvoorbeeld beter gesloten vragen kan stellen dan open vragen bij mensen met dementie. Ik vind het fantastisch dat dit mij werd aangeboden, ik adviseer dat iedereen deze training kan bijwonen omdat het zo belangrijk is om te weten hoe je moet omgaan met mensen met dementie. Fijn om in een groep met elkaar in gesprek te gaan over wat je mee maakt als vrijwilliger in de omgang met mensen met dementie”.