Datum: 22-10-2021 - 04:53
11
okt
'19
SoN viert 40-jarig bestaan met gastspreker Hans Biesheuvel (ONL voor Ondernemers) in de Witte Kerk in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

SoN viert 40-jarig bestaan met gastspreker Hans Biesheuvel (ONL voor Ondernemers) in de Witte Kerk. (foto's)

In mei van dit jaar vierde de Sociëteit Noordwijkerhout (SoN) in eigen kring al dat het 40 jaar geleden werd opgericht. De Sociëteit Noordwijkerhout is in 1979 ontstaan als een vriendensociëteit van oud carnavalsprinsen en senaatsleden, die voor het eerst vergaderden in de privé biljartzaal van Jac. Aartman. Hier is het idee van Tonneprossen geboren en later het idee om het, toen nieuwe, raadhuis met een carillon te verrijken. De doelstelling van de SoN...

is het wekken van belangstelling voor en het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich maatschappelijk en/of in hun beroep ontplooien en het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden. Zo staat het al jaren beschreven en het is nog steeds actueel. De SoN probeert haar doelstelling te verwezenlijken door actieve mannen in uiteenlopende beroepen en functies met elkaar in contact te brengen en als leden te verenigen.

Maandelijks komen de leden samen. Meestal is er een spreker of is er een bezoek bij een bedrijf in de regio. Ook is er jaarlijks een diner en ’s zomers een gezellige BBQ, waarbij ook de partners van de leden zijn uitgenodigd. De 40-jarige SoN verheugt zich, onder de bezielende leiding van voorzitter Steven Bemelman, in een trouw en groeiend ledenbestand (65). Heren die meer willen weten over de SoN, -sorry dames -, kunnen op www.son-noordwijkerhout.nl de benodigde informatie vinden.

In het kader van hetzelfde 40-jarig bestaan organiseerde de SoN afgelopen donderdag 10 oktober een bijeenkomst waarbij ook de leden van de ONNO (ONdernemers NOordwijkerhout) en de Heerenclub De Zilk voor werden uitgenodigd. In een volle Witte Kerk werd er aandachtig geluisterd naar de bijzondere gastspreker van deze avond de heer Hans Biesheuvel. 

Hans is bijzondere man met een enorm netwerk, hij is ondernemer, investeerder en van 2011 tot 2013 was hij voorzitter van het MKB namens welke organisatie hij lid was van de sociaal-economische raad. Vanaf 2013 oprichter van ONL voor Ondernemers. Hij is dé belangenbehartiger, van elk zichzelf respecterende ondernemer, in gesprekken met o.a. de regering. 

Wie is Hans Biesheuvel en wat drijft hem?
Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep.

In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen de brug te slaan naar de politiek.

Wat volgens Hans Biesheuvel betekent ondernemerschap voor de Nederlandse economie?
De Nederlandse economie heeft behoefte aan langetermijnvisie: Hoe gaan we de komende tien jaar ons geld verdienen? Daarmee gaan we aan de slag. Dé kritische succesfactor is het aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven. Want de economische ontwikkelingen zijn steeds minder voorspelbaar én we moeten méér en méér concurreren in de globaliserende wereldeconomie.

Nu is het beleid vanuit Den Haag vooral gebaseerd op wat politiek haalbaar is, in plaats van op dat wat economisch en maatschappelijk nodig is. Er wordt volstrekt onvoldoende geluisterd naar ondernemers. Dat moet anders. En dat kan anders. Ruimte voor ondernemerschap is dringend noodzakelijk. Al jaren wordt die ruimte beperkt door knellende regels, teveel toezichthouders, stijgende lasten, te weinig krediet en risicomijdende banken. Terwijl met name MKB-ondernemers de banenmotor en innovatiemotor van de economie vormen.

De Nederlandse maatschappij ontwikkelt zich steeds meer als sector-overstijgende netwerkeconomie. Dit vertaalt zich (nog) niet in het polderoverleg. Ik ben voor een open en transparantie manier van samenwerking en overleg. Met ONL voor ondernemers wil ik echte veranderingen voor elkaar krijgen die ondernemers helpen, waar ondernemers zélf om vragen, daar sta ik voor.