Datum: 06-10-2022 - 16:12
09
okt
'19
Padua staat stil bij de nationale week van de veiligheid in Noordwijkerhout.
Geschreven door Woningstichting Padua
Foto's Redactie BON

Padua staat stil bij de nationale week van de veiligheid.

Deze week is het de nationale week van de veiligheid. De Woningstichting Sint Antonius van Padua  gebruikt deze aanleiding om over aspecten van veiligheid te berichten waar zij in het dagelijks leven mee te maken heeft. Manager Vastgoed, Cock van Leeuwen: “Mensen willen goed wonen in leefbare buurten waar het schoon, heel en veilig is. Dat geldt ook voor de woning zelf. Vanuit de corporatie zetten wij in op goed hang-, en sluitwerk. Ook zorgen we voor goede verlichting....

in de algemene ruimten van onze appartementsgebouwen. Aan de andere kant is het belangrijk dat onze huurders ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het is een plicht van de huurder om onveilige situaties te voorkomen en als ze onverhoopt ontstaan, om ze te melden als reparatieverzoek. Wij komen dan graag langs.” Padua heeft goed contact met haar huurders en krijgt daar ook goede waardering voor.

Door die goede samenwerking tussen huurders en verhuurder is het onderhoud aan de woningen goed op orde. Van Leeuwen: ”Er is wel iets waar ik graag aandacht voor vraag. Sinds 1 januari 2017 is er wetgeving die open verbrandingstoestellen verbiedt. Vanuit de woningstichting zetten wij al jaren in op vervanging van open geisers en oude cv ketels vanwege koolmonoxide gevaar.

Wij kunnen huurders alleen niet dwingen om de deur voor ons open te doen. Graag roep ik onze huurders op, het zijn er gelukkig niet zo veel meer, om mee te werken aan het vervangen van hun open verbrandingstoestellen. Voor hun eigen veiligheid. De woningstichting ziet ook een sociale kant van veiligheid.

Merlien Welzijn, bestuurder van de woningstichting:” Ja, dat gaat eigenlijk veel meer over een gevoel van veiligheid. Je kunt prima sloten op de deur hebben en je toch onveilig voelen omdat je bijvoorbeeld bang bent om in huis te vallen of omdat je je eenzaam voelt. Onze medewerkers hebben op dit vlak een signaleringsfunctie. Als zij bij onze huurders over de vloer komen om een kraan te repareren en ze merken dat de huurder problemen heeft op sociaal vlak dan bespreken zij op kantoor met de collega’s van de afdeling Wonen wat ze hebben geconstateerd.”

Padua is een verhuurder en heeft zelf geen expertise in huis om sociale problematiek aan te pakken. De woningstichting werkt echter met veel partijen samen, zoals met zorg-, en welzijnsorganisaties en met de gemeente. Padua zorgt ervoor dat signalen over sociale veiligheid op de juiste plek terecht komen.

Hannie van Doorn, manager Wonen: “Vanzelfsprekend is de huurder de eerste met wie we verder in gesprek gaan. Als er echt sprake is van een gevaarlijke situatie dan kunnen we ook zonder expliciete toestemming van de huurder zaken aankaarten in ons netwerk. Meestal is het niet zo acuut en spelen we signalen door met toestemming van de huurder. Wij zien op de afdeling dat mensen, doordat ze langer zelfstandig thuis moeten wonen, steeds vaker tegen problemen aan lopen. Wij voelen dan een plicht, richting de huurder en de buren, om zaken in het werk te zetten om overlast en onveiligheid te voorkomen of op te lossen.”

Ook op sociaal vlak herkent woonconsulent Marjan Lageman een eigen verantwoordelijkheid van huurders:’ Vooral onze oudere huurders lichten we in over het binnen laten van mensen met name in seniorenwoningen met een intercom/videofoonfunctie). Bewoners doen soms te snel open voor mensen die ze niet kennen. Of ze laten mensen meelopen als ze naar binnen gaan. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Denk aan de zogenaamde babbeltrucs.”

Het belang van een goede samenwerking met de diverse partijen in het sociaal domein én met de huurder zelf is ontzettend belangrijk om verspilling van maatschappelijke middelen te voorkomen en vooral om ervoor te zorgen dat mensen een goede en veilige basis hebben voor hun leven. Vermoedt u als huurder een onveilige situatie op technisch of sociaal vlak, meldt het dan bij de woningstichting.