Datum: 21-03-2023 - 11:09
03
okt
'19

Fractie PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college over: Strijdig gebruik Leidsevaart 123.

Sinds 2015 is er in een bedrijfspand aan de Leidsevaart 123 in Noordwijkerhout een groothandel in boeken gevestigd. Dit gebruik is strijdig met het aldaar geldende bestemmingsplan. De toenmalig verantwoordelijk wethouder heeft op basis van zijn discretionaire bevoegdheid een gedoogvergunning afgegeven voor de periode 2015-2019. Als voorwaarde werd er afgesproken dat binnen deze periode een alternatieve locatie....

zou worden gevonden zodat het strijdig gebruik beëindigd kan worden. Op dit moment maakt de groothandel in boeken nog altijd gebruik van deze locatie. Van derden hebben wij begrepen dat er bij de gemeente inmiddels een verzoek is ingediend om de gedoogperiode met vijf jaar te verlengen. Om bovenstaande reden heeft de PvdA een drietal vragen:

Vragen fractie PvdA:

1. Kan het college bevestigen dat er in 2015 voor bovengenoemd bedrijfspand met agrarische bestemming inderdaad een gedoogvergunning is afgegeven voor een periode van vijf jaar onder voorwaarde dat het strijdig gebruik binnen vijf jaar zou worden beëindigd?

2. Kan het college bevestigen dat de groothandel in boeken tot op de dag van vandaag gebruikmaakt van bovengenoemd bedrijfspand en dat zij verlenging van de gedoogvergunning met vijf jaar hebben aangevraagd?

3. Is het college voornemens deze aanvraag te honoreren? Zo ja, welke overwegingen doet u tot dit besluit komen? Zo nee, op welke termijn gaat u op bovengenoemde locatie handhavend optreden?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson