Datum: 22-10-2021 - 05:57
30
sep
'19
Woningstichting Padua blijft zelfstandig in Noordwijkerhout.
Geschreven door Woningstichting Padua

Padua maakt zich zorgen over de extra overheidsbelasting voor huurders.

Woningstichting Sint Antonius van Padua maakte op vrijdag 26 september vanwege de verhuurdersheffing over het jaar 2019 maar liefst 1,5 miljoen euro over aan de staat. De verhuurdersheffing is ooit door de overheid bedacht als tijdelijke maatregel om een gat in de rijksbegroting te dichten. Daartegenover stond dat corporaties de gelegenheid kregen om de huren extra te verhogen. Dit betekent dus dat de heffing direct betaald wordt door huurders. Merlien Welzijn, bestuurder van de woningstichting Sint Antonius van Padua...

"Dit is aan alle kanten krom en ongepast. Ten eerste is er al sinds 2015 een nieuwe wet ingevoerd waardoor woningcorporaties passend moeten toewijzen. Dat betekent dus dat er bij woningtoewijzing geen sprake meer is van een mogelijkheid om huren extra te verhogen. En dat is maar goed ook want het is belangrijk om de huren betaalbaar te houden. Toch is de verhuurdersheffing die juist gekoppeld was aan die mogelijkheid gebleven.

Ten tweede heeft de overheid inmiddels een beroep gedaan op woningcorporaties om het voortouw te nemen bij de immense opgave om alle woningen tegen 2050 CO2 neutraal te maken. Een opgave die in de tientallen miljoenen loopt. Toch blijft de overheid de verhuurdersheffing innen. Als laatste is er door die verhuurdersheffing steeds minder investeringsruimte bij corporaties ontstaan terwijl er een grote behoefte is aan nieuwe woningen.

Er is sprake van een wooncrisis. Vanzelfsprekend zijn wij de uitgelezen partij om daar een rol in te spelen. Toch blijft de overheid ieder jaar een rekening sturen voor de verhuurdersheffing. We betalen net als alle andere organisaties in Nederland belasting. Dat is nodig om ons land goed te laten functioneren. We betalen loonbelasting, btw, ozb, etc.

Maar waarom onze huurders, mensen met een bescheiden portemonnee, stelselmatig méér belasting moeten betalen dan andere huurders is mij een doorn in het oog. Wij blijven het gesprek opzoeken met de landelijke politiek via onze brancheorganisatie Aedes.

Maar ook lokale partijen worden door ons benaderd om onze boodschap te ondersteunen. Wij willen en moeten maximaal kunnen inzetten op het bijbouwen van betaalbare huizen in leefbare buurten en op het verder verduurzamen van onze woningen. Daar zijn wij voor!".