Datum: 26-10-2021 - 22:41
26
sep
'19
Woningstichting Padua blijft zelfstandig in Noordwijkerhout.
Geschreven door Woningstichting Padua

Woningstichting Padua blijft zelfstandig.

Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft besloten om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat er, in ieder geval de komende vier jaar, geen collega corporaties worden gezocht waarmee gefuseerd zou kunnen worden. Bestuurder Merlien Welzijn: “De beslissing is genomen in het belang van onze huurders, woningzoekenden en onze eigen medewerkers. De aangepaste landelijke richtlijn...

die aangeeft of corporaties financieel toekomstbestendig zijn, pakt voor Padua gunstig uit. Omdat hierdoor de waarde van ons vastgoed is gestegen kunnen wij makkelijker leningen afsluiten voor onze nieuwbouwplannen en onze ambities op het gebied van duurzaamheid. De huidige lage rentestand levert daar ook een positieve bijdrage aan.

Het gebrek aan voldoende financiële middelen was eertijds één van de redenen om een fusie traject met Dunavie uit Katwijk te starten. De fusiegesprekken werden stopgezet toen bleek dat de financiële positie van Dunavie minder goed was dan vooraf leek en omdat de huurdersorganisatie tegen een fusie was.

Een andere reden voor de fusieverkenning was de wens om meer regionaal samen te werken. Dat laatste blijft onze wens en dus zullen wij, naast het voortzetten van de contacten met de gemeente Noordwijk blijven overleggen en passende afspraken blijven maken met andere corporaties.”

Veel aandacht de komende maanden zal uitgaan naar het opstellen van een nieuw ondernemingsplan. Welzijn: “Dat gaan wij doen met onze eigen medewerkers. Het plan moet duidelijk maken voor welke opgave wij staan en welke mensen wij nodig hebben om die te realiseren. Het plan moet eind maart volgend jaar klaar zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.”