25
sep
'19
College vraagt Raad om initiatief van Dierenhoeve en partners te ondersteunen voor een educatief centrum rondom Pesthuis in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

Gemeenteraad stemt in met plannen rondom het Pesthuis.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond werd het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk behandeld om het initiatief van De Dierenhoeve en haar partners, om te komen tot een educatief centrum bestaande uit natuur- en milieu educatie (NME)/Kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang in en rondom het Pesthuis, te ondersteunen....

Daarnaast werd de raad ook gevraagd om in te stemmen met een (budgettair neutrale) actualisatie van de particuliere grondexploitatie waardoor op korte termijn conserverende maatregelen genomen kunnen worden aan ’t Pesthuis door het dak te renoveren. Een meerderheid van de raad steunde dinsdagavond het initiatief en stelde ook het budget beschikbaar van 285.000 euro voor het renoveren van het dak.

Maar zoals uit de eerder ingediende motie eerder deze week van Lijst Salman en NZLokaal bleek dat de partijen wel meer zekerheden wilden krijgen, vooral op het financiële vlak en met wellicht een hogere opbrengst dan nu budgettair neutraal. De gemeenteraad wil wel weer in overleg gaan met het college als er een verkoopovereenkomst in concept is. 

Foto BON.