18
sep
'19
College beantwoordt schriftelijke vragen CDA: over klachten centrum Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Schriftelijke vragen CDA aan het college over het leerlingenvervoer.

Uit de berichtgeving in de diverse media blijkt dat de nieuwe uitvoerder van leerlingenvervoer in de streek, Noot Personenvervoer, niet kan zorgen voor het juiste vervoer voor 200 kinderen. Voor 100 kinderen is er een oplossing, maar 100 andere kinderen worden met touringcars naar hun school gebracht. Daarmee voldoet Noot Personenvervoer niet aan de afspraak....

In het schrijven van 28-08 heeft het college hierop een toelichting gegeven.

Voor het CDA blijft over dit onderwerp dan nog de volgende vragen:
1. Waren er tijdens de aanbesteding signalen dat Noot Personenvervoer de beloofde dienst niet zou kunnen leveren? Zo ja, welke signalen waren dat en hoe is hier mee omgegaan?

2. Volgens de berichtgeving werden de gemeentes begin augustus op de hoogte gesteld van het feit dat Noot Personenvervoer niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Heeft de gemeente Noordwijk (in samenspraak met andere gemeentes) overwogen om een andere vervoeren te benaderen om deze dienst wel te leveren. Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke vervoerder kan wel aan de aanbesteding voldoen?

3. Totaal gaan het om 100 kinderen die niet het juiste vervoer krijgen. Voor Noordwijk zijn dat 7 kinderen die niet met een taxibusje kunnen worden opgehaald. Welke ophaalplek stopt de bus en hoe komen de kinderen op de aangewezen op haalplek?

4. Hoeveel leerlingen vanuit Noordwijk komen in aanmerking voor het leerlingenvervoer?

5. Wij krijgen signalen dat niet alle kinderen die vervoer nodig hebben in het systeem stonden bij Noot Personenvervoer. Kloppen deze signalen en zo ja, kan het college aangeven om hoeveel kinderen het dan gaat?

6. Welke oplossing is gevonden voor de genoemde eerste 100 kinderen en waarom was deze oplossing niet mogelijk voor de tweede groep van de 200 kinderen?

Namens de CDA fractie,
Jos Beugelsdijk, CDA raadslid